No 25. līdz 27. jūnijam Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) direktora vietnieks attīstības jautājumos un vadošais pētnieks Dr. sc. ing. Kaspars Ozols piedalās Apvārsnis Eiropa Chips-JU projekta “Jaudas elektronikas pielietojumu digitalizācija svarīgākajās tehnoloģiju vērtību ķēdēs (PowerizeD)” tikšanās pasākumā Stokholmā, Zviedrijā.

Projekta partneri dalījās ar informāciju par projekta realizāciju, prezentēja jaunākos pētījumu rezultātus saistībā ar digitālajiem dvīņiem, strāvas pārveidotājiem, jaudas moduļiem, automatiskā koda ģenerēšanas rīkiem, invertoriem, u.c.. Norisinājās dažādas tematiskās diskusijas, kas ieturētas pēc “fishbowl” principa. Neiztrūka tīklošanās iespējas, kas nākotnē var veicināt sadarbību, lai veicinātu projekta attīstību un jaunu projekta pieteikumu veidošanu.

Institūts tika pārstāvēts arī pasākuma plakātu sesijās, kurās tika prezentētas starpdomēnu tēma “Federatīvā mācīšanās” un lietošanas gadījums “Sistēmu sistēmas”.  

Projekta partneri iepazīstināti ar Institūta rezultātiem, kas jau ir sasniegti projektā, EDI pārstāvis arī aktīvi iesaistījās diskusijās, kas skar saistībā ar šīs jomas realizācijas aspektus. Papildus, Dr. sc. ing. Ozols ņēma aktīvu dalību darbīcu (workshop) sesijās,sniedzot viedokli par “Federatīvā mācīšanās” virzienu.