Projekta mērķi un uzdevumi:

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu un noturīgu enerģijas ražošanu un pārvadi, kā arī radītu jaunus un ilgtspējīgus lietojumus, PowerizeD projekta mērķis ir attīstīt un izstrādāt jaunas digitālas un inteliģentas spēka elektronikas tehnoloģijas. Lai sasniegtu šo mērķi, PowerizeD uzlabos jaunu dziņa ķēžu mehānisko un elektrisko integrāciju jaudas elektronikā, ļaujot optimizēt visas strāvas slēdža funkcijas. Attiecībā uz datu apmaiņu vērtību ķēdē, PowerizeD  plāno attīstīt jaunu federētās mācīšanās (Federated Learning) pieeju kā metodisku pieeju konfidenciālu un patentētu datu iekšēji šifrētai pārsūtīšanai. Papildus, tiks izstrādāti un izmantoti reālā laikā digitāli uzraudzītu un kontrolētu jaudas elektronikas ierīču digitālo dvīņu detalizēti elektriskie un fiziskie modeļi. Atšķirībā no citiem projektiem, kas pārsvarā koncentrējas uz kompetenču un tehnoloģiju attīstību, nepietiekami demonstrējot izstrādātās tehnoloģijas, šis projekts koncentrēsies uz sabiedrības vajadzībām, pētot un analizējot konkrētās nozares lielākos tehnoloģiskos izaicinājumus un problēmas. Liela uzmanība tiks pievērsta starp-nozaru pētniecībai un inovācijām. Izstrādātās tehnoloģijas tiks demonstrētas un novērtētas, izmantojot lielu skaitu universāli pielietojamu rezultātu. Lai realizētu minēto mērķi, PowerizeD konsorcijs apvieno Eiropas vadošos partnerus, kas ir spējīgi nosegt visas nepieciešamās kompetences un resursus visā vērtību ķēdē. Projekta konsorcijā ir 24 lielie uzņēmumi, 19 mazie un vidējie uzņēmumi un 22 pētniecības partneri no 12 ES valstīm, reprezentējot visu vērtības ķēdi sākot no specifisku materiālu izstrādes līdz pat sistēmu demonstrēšanai dažādās industriālajās jomās. Projekta ambīcija ir panākt 25% samazinājumu jaudas zudumiem, palielināt ierīces un sistēmas kalpošanas laiku par 30%, samazināt mikroshēmas izmēru vismaz par 10%, un saīsināt projektēšanas laiku par 50%. Realizējot šīs ambīcijas, PowerizeD veicinās Eiropas enerģijas neatkarību, ilgtspējību un digitalizāciju, paverot ceļus uz nozīmīgiem ekonomiskiem un sabiedriskiem ieguvumiem.

EDI veicamie uzdevumi projektā:

Šī projekta ietvaros EDI pētīs pieejamās elektronisko komponentu modeļu datu bāzes no 3. līmeņa (ļoti precīza, bet lēna) līdz 1. līmenim (mazāk precīza, bet ātra) un analizēs daudzsološākās datu vākšanas pieejas, lai nodrošinātu gan precizitāti, gan ātrumu. Lai palielinātu veiktspēju un tajā pat laikā saglabātu sensitīvas informācijas privātumu, EDI pētīs dažādas implementācijas koncepcijas neironu tīklu darbināšanai vairākās ierīcēs ar ierobežotu enerģijas patēriņu. Papildus, EDI veiks pētījumus saistībā ar vadības algoritmiem un to ieviešanu jaunizveidotajos aizvara dziņos (gate drivers). Šim nolūkam EDI izmantos modernus uz mākslīgo neironu tīklu balstītus algoritmus, lai atrastu optimālas vadības pieejas, vienlaikus ierobežojot vadības signālus elektronisko komponentu aizsardzībai. EDI izstrādās arī jaunus, uz mākslīgo intelektu balstītus algoritmus, efektīvai modeļu veidošanai, kā arī pētīs dažādas optimizācijas metodes un pirmapstrādes pieejas, lai uzlabotu šo modeļu veidošanas precizitāti un veiktspēju.

Iesaistītie zinātnieki

  Dr. sc. ing. Rolands Šāvelis
  Dr. sc. ing. Rolands Šāvelis

  Pētnieks

  +371 67558184
  [protected]
  Dr. sc. comp. Kārlis Freivalds
  Dr. sc. comp. Kārlis Freivalds

  Vadošais pētnieks

  [protected]
  Dr. sc. ing. Kaspars Ozols

  Direktora vietnieks attīstības jautājumos, vadošais pētnieks

  +371 67558161
  [protected]

Saistītās ziņas