2022. gada 29. jūnijā Valters Āboliņš veiksmīgi aizstāvēja savu promocijas darbu “Plaukstas pirkstu radītā spēka un to savstarpējās atkarības izmaiņas izometriskos uzdevumos” un ieguva Zinātnes doktora (Ph.D.) grādu veselības un sporta zinātnes nozarē, sporta teorijas un vēstures apakšnozarē.

Sveicam un lepojamies!