Mg. sc. ing. Amr Elkenawy

Mg. sc. ing. Amr Elkenawy

Pētnieks
+371 67558135
[protected]

Amr Elkenawy pievienojās EDI komandai 2021. gada janvārī, piedaloties projektos, kas ir saistīti ar viedo un savienoto mobilitāti (Smart and Connected Mobility) un lietu internetu (Internet of Things). Amr ir ieguvis bakalaura grādu elektronikā (Electrical Engineering) Aleksandrijas Universitātē (Ēģiptē) un maģistra grādu elektrozinātnē (Electrical Sciences) Rīgas Tehniskajā universitātē (Latvijā). Pašlaik studijas tiek turpinātas doktorantūrā Latvijas Universitātē. Pēc zinātniskā darba iesniegšanas par sensoru datu apvienošanu Erasmus+ programmas ietvaros Graza Tehnoloģiju universitātē (TUG) viņš ir pabeidzis “Udacity Self-Driving Car Engineer nanodegree” programmu.

Galvenās pētniecības intereses ir sensoru apvienošana un ego-transportlīdzekļa (ego-vehicle) lokalizācija.

Nesenie projekti

Nesenās publikācijas