Projekta mērķis ir izprast, saskaņot un izvērtēt paplašinātā veidā pielāgotus un jaunus fiziskās un digitālās sakaru infrastruktūras (PDI – physical and digital infrastructure) atbalsta risinājumus, lai veicinātu gatavību plaša mēroga CCAM (savienota, sadarboties spējīga un automatizēta mobilitāte) risinājumu ieviešanai uz ceļiem.

Projektā tiks izstrādāti 11 PDI atbalsta risinājumi ar 6-7 tehnoloģijas gatavības līmeni. Šie risinājumi tiks piemēroti un izvērtēti dažādās konfigurācijās septiņās testēšanas vietās trijās Eiropas valstīs (Francijā, Latvija, Spānija), kas aptver plašus fiziskos (dzīvojamo laboratoriju, slēgto zonu, atklātas satiksmes automaģistrāļu, pilsētu un piepilsētu/lauku vides) un virtuālos testus. Mākslīgā intelekta un lielo datu uzlabotās metodes un HD kartes nodrošinās visas transporta sistēmas un tās lietotāju situācijas apzināšanos, prognozēšanu un ietekmēšanu.

EDI projektā strādā pie trīs PDI atbalsta risinājumu īstenošanas:
1. Neaprīkotu gājēju aizsardzība, kur ceļa infrastruktūra detektē un brīdina automašīnas par neaizsargātiem ceļa dalībniekiem, kurus automašīnu sensori, iespējams, neredz.
2. Īslaicīgi ceļa remontdarbi, kur ceļa infrastruktūra apziņo automašīnas par īslaicīgiem remontdarbiem un ar tiem saitītām satiksmes organizēšanas izmaiņām.
* Operatīvā transportlīdzekļa tuvošanās, kuras gadījumā infrastruktūra apziņo operatīvā transportlīdzekļa plānotajā ceļā esošās automašīnas. Informācija tiek izmantota automatizētajās automašīnās to rīcības un trajektoriju plānošanai.

Iesaistītie zinātnieki

  B. Sc. ing. Kristaps Māris Greitāns
  B. Sc. ing. Kristaps Māris Greitāns

  Zinātniskais asistents

  +371 67558286
  [protected]
  Mg. sc. ing. Amr Elkenawy
  Mg. sc. ing. Amr Elkenawy

  Pētnieks

  +371 67558135
  [protected]
  Dr. sc. ing. Roberts Kadiķis
  Dr. sc. ing. Roberts Kadiķis

  Vadošais pētnieks

  +371 67558134
  [protected]