Ph. D. Linda Gulbe

Ph. D. Linda Gulbe

Linda Gulbe ieguvusi doktora grādu datorzinātnē un informātikā 2020. gadā Latvijas Universitātē, aizstāvot promocijas darbu par koku vainagu noseguma kartēšanu, …

Lasīt vairāk
Dr. sc. ing. Rolands Šāvelis

Dr. sc. ing. Rolands Šāvelis

Rolands Šāvelis ir pētnieks un EDI Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadītājs. Interešu tematikas ir signālu diskrētā apstrāde, notikum-vadīta/signāl-atkarīga diskretizācija, signālu …

Lasīt vairāk
Mg. sc. comp. Pēteris Račinskis

Mg. sc. comp. Pēteris Račinskis

Pēteris Račinskis strādā akadēmiskā amatā Elektronikas un datorzinātņu institūtā kopš 2022. gada. 2020. gadā beidzis bakalaura studijas mehatronikā Rīgas Tehniskajā …

Lasīt vairāk
M. Sc. Oskars Teikmanis

M. Sc. Oskars Teikmanis

Oskars Teikmanis ieguvis B.Sc. grādu inženierzinātnēs Minhenes Tehniskajā universitātē (TUM) 2016. gadā. Viņš turpināja studijas TUM, lai iegūtu M.Sc. grādu …

Lasīt vairāk
Mg. math. Juris Breidaks

Mg. math. Juris Breidaks

Juris Breidaks strādā EDI kopš 2020 gada, veicot pētījumus attēlu apstrādes algoritmu pilnveides jomā. Viņa pētnieciskā darba intereses ir attēlu …

Lasīt vairāk
PhD Grigorijs Goldbergs

PhD Grigorijs Goldbergs

Elektronikas un datorzinātņu institūtā strādā no 2020. gada. Pētnieciskās intereses: fotogrammetrija un tālizpēte; multispektrālu, sintētiskās apertūras radaru attēlu apstrāde; bezpilota …

Lasīt vairāk
Mg. math. Laura Leja

Mg. math. Laura Leja

Ir prieks būt daļai no institūta, jo tā ir lieliska vieta, kur augt un attīstīties, iegūt prasmes patstāvīgi veikt pētījumus …

Lasīt vairāk
Mg.sc.ing. Ivars Namatēvs

Mg.sc.ing. Ivars Namatēvs

EDI strādā kopš 2020. gada. Pētniecības intereses saistītas ar izskaidrojošo mākslīgo intelektu, dziļo mašīnapmācīšanu, datorredzi, un neirozinātni. Patlaban aktīvā pētniecība …

Lasīt vairāk
Mg. sc. cogn. Maksims Ivanovs

Mg. sc. cogn. Maksims Ivanovs

Maksims Ivanovs strādā Elektronikas un datorzinātņu institūtā kopš 2019. gada. Ieguvis bakalaura grādu angļu filoloģijā ar izcilību 2015. gadā Latvijas …

Lasīt vairāk
Mg. sc. ing. Gatis Šūpols

Mg. sc. ing. Gatis Šūpols

Gatis Šūpols ir Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieks. EDI strādā kopš 2006. gadā absolvēja Rīgas Tehnisko universitāti un ieguva inženierzinātņu …

Lasīt vairāk
Mg. sc. ing Juris Ormanis

Mg. sc. ing Juris Ormanis

Juris Ormanis ir Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieks. EDI strādā kopš 2016. gada. Absolvējis Transporta un Sakaru institūtu (Rīga, Latvija), …

Lasīt vairāk