Elektronikas un datorzinātņu institūts (turpmāk – Pasūtītājs) ir ieplānojis veikt iepirkuma procedūru “Elektronikas un datorzinātņu institūta ventilācijas sistēmas izbūve” (turpmāk – Iepirkums). Iepirkuma ietvaros ir plānots izbūvēt ventilācijas sistēmu Pasūtītāja telpās, lai nodrošinātu sanitāri higiēniskajām normām atbilstošu gaisa kvalitāti un piemērojamiem standartiem atbilstošu komforta līmeni.

Lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par Iepirkuma prasībām, kā arī lai neierobežotu konkurenci un nepārkāptu vienlīdzīgas attieksmes un caurskatāmības principus, Pasūtītājs izsludina apspriešanos ar piegādātājiem atsevišķu tirgus situācijas aspektu noskaidrošanai un Iepirkuma noteikumu galīgai formulēšanai, kas notiks 2022.gada 9.jūnijā plkst. 11:00 Rīgā, Dzērbenes ielā 14 1.stāva konferenču zālē.

Apspriedes laikā tiks pārrunāti aktuālie jautājumi Iepirkuma sagatavošanai un izsludināšanai, tai skaitā:

  1. esošās ventilācijas sistēmas problēmas;
  2. ventilācijas sistēmas izbūves risinājumi;
  3. iespēja apsekot objektu, u.c. jautājumi.

Gadījumā, ja esat ieinteresēti dalībā minētajā Iepirkumā, aicinām Jūs iepazīties un līdz 2022.gada 7.jūnija plkst. 17:00 elektroniskisniegt priekšlikumus par plānotā Iepirkuma Tehnisko specifikāciju (pievienota pielikumā), nosūtot tos uz e-pastu: eva.sokolova@edi.lv. Ieinteresētie piegādātāji var pieteikties dalībai sanāksmē, nosūtot pieteikumu brīvā formā uz e-pastu: eva.sokolova@edi.lv.