iTrEMP project

EDI sadarbībā ar SIA WeAreDots 2019. gada 1. aprīlī uzsākt kopīgu projektu “iTrEMP: Itemiģentā transporta un pārkāpumu menedžementa sistēma“.

Projekts finansēts no ERAF 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” – 2.kārtas.

Projekta kopējais finansējums: 878 510,21 €

Plānotais laikposms: 01.04.2019 – 30.09.2020