(17.10) Robotikas un mašīnuztveres laboratorijas vadošais pētnieks Roberts Kadiķis ir ievēlēts un š.g. 17. oktobra LZP sēdē apstiprināts par Latvijas Zinātnes padomes Inženierzinātņu un tehnoloģiju ekspertu komisijas locekli.