iTrEMP mid-project

Kā jau iepriekš tika minēts, WeAreDots, SIA  un Elektronikas un datorzinātņu institūts kopīgi ir uzsācis projekta “iTrEMP: Inteliģentā transporta un pārkāpumu menedžmenta sistēma” (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvu platformu satiksmes datu apkopošanai, izplatīšanai un pārvaldei, kas varētu kalpot par pamatu jaunu produktu izstrādei, kuri atbalstītu videi draudzīgāku un efektīvāku pilsētu pārvaldību.

Ir veiksmīgi noslēgusies šī projekta pirmā puse. Projektā paralēli norit 4 aktivitātes:

  1. Sensoro datu modeļa un ieguves metožu izstrāde – šīs aktivitātes ietvaros projekta pirmajā pusē ir pabeigta apakšaktivitāte 1.1. kurā izstrādāts datu modelis topošajai platformai. Uz projekta vidusposmu šajā aktivitātē norit divas veiksmīgi uzsāktas apakšaktivitātes: 1.2 “Datu ieguves metožu izstrāde” un 1.3 “Datu sintēžes metožu laboratoriskā validācija”.
  2. Mašīnmācīšanās pielietošana datu analīzei un lēmumu pieņemšanai – šīs aktivitātes ietvaros projekta pirmajā pusē ir pabeigta apakšaktivitāte 2.1 “Mašīnmācīšanās modeļu pielietojamības analīze”, kas noslēgusies ar nodevumu “Atskaiti par pielietojamiem mašīnmācīšanās modeļiem”. Tāpat uz projekta vidusposmu šajā aktivitātē ir uzsāktas vēl divas apakšaktivitātes: 2.2 “Izvēlēto pilota problēmu mašīnmācīšanās modeļu izstrāde” un 2.3 “Mašīnmācīšanās modeļu laboratoriskā validācija”. Šīs aktivitātes rezultātā tiks izstrādādi taicāki mašīnmācīšanās modeļi viedās pilsētas datu analīzei.
  3. Lielapjoma (video) datu ieguves risinājumi – šīs aktivitātes ietvaros projekta pirmajā pusē pabeigtas divas apakšaktivitātes: 3.1 “Lokālas metadatu ieguves metožu analīze” un 3.2 “Dalītas datu apstrādes metožu analīze”. Tāpat šajā akvititātē veiksmīgi uzsāktas un norit vēl divas apakšaktivitātes: 3.3 “Atlasīto lielapjoma datu ieguves un apstrādes metožu izstrāde” un 3.4 “Lielapjoma datu ieguves un apstrādes metožu laboratoriskā validācija”. Šīs aktivitātes rezultātā tiks izstrādāti vairāki lielapjoma datu ieguves un apstrādes modeļi.
  4. Platformas prototipa izstrāde – šīs aktivitātes ietvaros tiek izstrādāts platformas prototips un veikta tā validācija reālā pilsētvidē (Valmieras pilsētā). Uz projekta vidusposmu ir izstrādāta pirmā prototipa versija, kas jau tiek validēta ar reāliem pilsētas datiem.

Projekta attiecināmās izmaksas noteiktas 878 510,21 EUR apmērā, no tām plānotais ERAF atbalsta apmērs 599 316,15 EUR jeb 68,22% no projekta attiecināmajām izmaksām. Projekta faktiski uzsākts ar 2019. gada 1.aprīli un to plānots īstenot 18 mēnešu laikā, t.i. līdz 2020.gada septembra beigām.

Uz šo brīdi projektā ir sagatavoti pirmie četri nodevumi:

  • D1: Datu modeļa dizaina dokuments
  • D2: Ziņojums par lokālo metadatu izguves metodēm
  • D3: Ziņojums par pielietojamiem mašīnmācīšanās modeļiem
  • D4: Ziņojums par izkliedētām datu apstrādes metodēm
This image has an empty alt attribute; its file name is New_ERAF_logo.jpg