2011. gads

12.-13.decembris

Programmas „Nordic-Baltic Mobility and Network Programme for Business and Industry” projekta „Mobility for Space technologies” ietvaros laika mērīšanas laboratorijas inženieris Armands Mezeriņš piedalās sadarbības vizītē Norvēģijā. Vizītes laikā tiek apmeklēts „Norvegian Space Centre”, kur notiek iepazīšanās ar Norvēģijas kosmosa aktivitātēm, tehnoloģiju prioritātēm un rūpniecības uzņēmumiem. Tiek prezentētas institūta un precīzās laika mērīšanas laboratorijas aktivitātes un diskusijās ar Norvēģijas institūciju pārstāvjiem tiek izrādīta interese pret mūsu tehnoloģiju. Notiek tikšanās ar „Kongsberg Norspace Company” pārstāvjiem, ieskats to darbības sfērā un apmeklētas kosmosa elektronikas testēšanas laboratorijas.

12. decembris

Sveicam Institūta direktoru, vadošo pētnieku

Dr. sc. comp. Modri Greitānu

ar ievēlēšanu par

Latvijas Zinātņu akadēmijas

korespondētājlocekli!

Institūta darbinieki

11. decembris

Vissirsnīgākie sveicieni

mūsu jaukajai kolēģei

Tamārai Laimiņai

apaļajā jubilejā!

Institūta kolektīvs

5. decembris

5. decembrī viesnīcā Days Hotel Riga VEF (Brīvības ielā 199c, Rīgā) no 15:00 līdz 19:00 notiek Trešais Latvijas Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu seminārs.

Programma un reģistrācija tiešsaistē: http://selavo.lv/viesentis.

Seminārs notiek projekta „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs (VieSenTIS)”, Nr. 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020 ietvaros. Projekta zinātniskais vadītājs Ph.D. datorzinātnēs Leo Seļāvo.

1. decembris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns piedalās Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Francijas Ārlietu ministrijas „Osmozes” programmas sanāksmē un ziņo par Latvijas – Francijas OSMOZE programmas ietvaros īstenotā sadarbības projektā „Signālatkarīga informācijas apstrāde un jaunas arhitektūras tās implementācijai mikroshēmās” sasniegtajiem rezultātiem.

22.- 24. novembris

Iegulto sistēmu laboratorijas pētnieks Uldis Grunde piedalās starptautiskajā konferencē TELFOR 2011, Belgradā, Serbijā. Tiek prezentēts zinātniskais raksts „Advanced Level-Crossing Sampling Method ”, kas izstrādāts kopīgi ar vadošo pētnieku Modri Greitānu.

Konferencē tiek apmeklēts 7-tais TESLA simpozijs.

23. novembris

EDI pētnieks Ģirts Strazdiņš piedalās konferencē “The Final BONITA Conference – Driving ICT Innovation − from Science to Practice”, Rīgā, kur norisinās iepazīstināšana ar BONITA projekta rezultātiem – interaktīvajām prezentāciju telpām, kas izvietotas 7 projekta dalībvalstīs, ieskaitot Rīgas Tehnisko universitāti, un izveidoto tehnoloģiju pārneses modeli innoSPICE -, kā arī diskusijas par akadēmijas un industrijas komunikācijas problēmām ar kolēģiem no Vācijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un citām Eiropas valstīm.

17.-18. novembris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas darbinieki vadošais pētnieks Modris Greitāns un pētnieks Rihards Fuksis piedalās starptautiskajā konferencē ICHB 2011, Honkongā, Ķīnā. Tiek prezentēts zinātniskais raksts „Biohashing and Fusion of Palmprint and Palm Vein Biometric Data”, kas izstrādāts kopīgi ar Artūru Kadiķi.

Apmeklēta Honkongas politehniskās universitātes biometrijas laboratorija.

23.-28. oktobris

No 23. līdz 28. oktobrim programmas OSMOZE projekta “Signālatkarīga informācijas apstrāde un jaunas arhitektūras tās implementācijai mikroshēmās” ietvaros institūta vadošais pētnieks Modris Greitāns, pētnieks Uldis Grunde un asistents Rinalds Ruskuls apmeklē Grenobles Tehnoloģiju institūtu Grenoblē, Francijā, lai tiktos ar sadarbības partneriem Laurent Fesquet un Taha Beyrouthy no TIMA laboratorijas, apspriestu turpmāko kopējo pētījumu virzienu un parakstītu sadarbības līgumu.

Vizītes laikā EDI pārstāvji tiek iepazīstināti ar mikro un nanotehnoloģiju inovāciju kompleksu MINATEC, tiek rīkoti semināri par nevienmērīgi diskretizētu signālu apstrādi un to pielietojumiem, tiek apspriesta un precizēta turpmākā pētījumu tematika signālatkarīgai datu ieguvei un tās implementācijai asinhroni veidotās mikroshēmās. Tiek sagatavots un parakstīts EDI un TIMA laboratorijas sadarbības līgums.

23.-25. oktobris

“Nordic-Baltic Mobility Programme for Business and Industry” programmas “Mobility for space technologies” projekta ietvaros, laika mērīšanas laboratorijas asistents Jakovs Savarovskis apmeklē Dānijas Nacionālo Kosmosa Institūtu (DTU Space), Dānijas Tehnoloģiju institūtu un Olborgas universitāti. Vizītes laikā institūta pārstāvis tiek iepazīstināts ar Dānijas kosmosa stratēģiju un zinātnisko institūciju kosmosa izpētes un izstrādes aktivitātēm. Kā arī tiek prezentētas EDI R&D aktivitātes, saistītas ar precīzo notikumu laika mērīšanas tehnoloģiju satelītu lāzerlokācijas jomā un šīs tehnoloģijas iespējamais pielietojums satelītu borta aparatūras veidā.

12. oktobris

Notiek Valsts pētījumu programmas „INOVATĪVO DAUDZFUNKCIONĀLO MATERIĀLU, SIGNĀLAPSTRĀDES UN INFORMĀTIKAS TEHNOLOĢIJU IZSTRĀDE KONKURĒTSPĒJĪGIEM ZINĀTŅU IETILPĪGIEM PRODUKTIEM (IMIS)” Projekta Nr. 2 „Inovatīvas signālapstrādes tehnoloģijas viedu un efektīvu elektronisko sistēmu radīšanai” gada rezultātu pārskata seminārs, kurā projekta apakšgrupu pārstāvji no EDI un RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes prezentē šajā gadā sasniegto. Laipni aicināti visi interesenti! Laiks: Trešdiena, 12. oktobris, 15:00 – 17:30. Vieta: Elektronikas un datorzinātņu institūts, Dzērbenes 14, Rīga. Plašāka informācija un elektroniskā reģistrācija semināra mājas lapā: http://imis2011.eventbrite.com/

6.-8.oktobris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Artis Mednis piedalās starptautiskās zinātniskās konferences “10th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research (BIR 2011)” seminārā “1st International Workshop on User Oriented Information Integration (UOII 2011)” Rīgā (Latvijā), kur uzstājas ar prezentāciju “Vehicle Position Determination Using Several SBAS Receivers and Data from Local Reference Stations”. Seminārā prezentētais zinātniskais darbs veikts, gatavojoties dalībai starptautiskās kooperatīvās autobraukšanas sacensībās “Grand Cooperative Driving challenge” (GCDC 2011), kurās piedalījās arī apvienotā Elektronikas un datorzinātņu institūta un Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes komanda “Team Latvia”.

22.-23. septembris

Laika mērīšanas laboratorijas vadošais pētnieks Ints Mednieks piedalījās ES 7.Ietvara programmas projekta ChipCheck (www.chipcheck.eu) partneru sanāksmē un projekta novērtēšanas sanāksmē Eiropas Komisijas Pētniecības izpildaģentūrā, kur informēja par EDI izstrādāto rentgena attēlu apstrādes metodi mikroshēmu viltojumu noteikšanai. EK nozīmētais eksperts projekta izpildes gaitu novērtēja pozitīvi.

26. augusts

No 16. – 20. maijam laika mērīšanas laboratorijas darbinieki vadošais pētniek J. Buls un pētnieks V. Vedins piedalījās zinātniskajā konferencē „The 17th International Workshop on Laser Ranging”. Konferences referāti, zinātniskie raksti un sekciju apkopojumi ir apkopoti interneta mājaslapā http://cddis.gsfc.nasa.gov/lw17/index.html.

Referāti, kas satur informāciju par EDI izstrādātās aparatūras lietošanu, ir sekojoši:

  • Hiroo Kunimori et al. „Software and operational status of Koganei kHz Ranging Engine (KRE)” – pirmais publiskais paziņojums par pēdējā Rīgas notikumu taimera modeļa lietošanu lāzera lokācijas stacijā Koganejā (Japāna) augstas frekvences (2 KHz) lokācijai;
  • Georg Kirchner et al. „Graz 10 kHz SLR” – pirmā publiskā visaugstākās frekvences pasaulē lāzera lokācijas sistēmas prezentēšana, kas izmanto Rīgas notikumu taimeri.

28. augusts- 3. septembris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas darbinieki vadošais pētnieks Modris Greitāns un pētnieks Rihards Fuksis piedalās starptautiskajā konferencē EUSIPCO 2011, Barselonā, Spānijā. Tiek prezentēts zinātniskais raksts „Generalized Complex 2D Matched Filtering for Local Regular Line-Like Feature Detection”, kas izstrādāts kopīgi ar pētnieku Mihailu Pudžu.

Konferencē tiek apmeklētas vieslekcijas par tēmām „Variational Methods for Computer Vision” un „Applications of Large Random Matrices to Digital Communications and Statistical Signal Processing”.

20-27. augusts

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas asistents Ģirts Strazdiņš piedalās starptautiskajā konferencē SENSORCOMM 2011, Nīcā, Francijā. Tiek prezentēts zinātniskais raksts “Virtual Ground Truth in Vehicular Sensing Experiments: How to Mark it Accurately”, izstrādāts kopīgos pētījumos ar pētniekiem Arti Medni, Reinholdu Zviedri, Georgiju Kanoniru un Leo Seļāvo. Tiek apmeklēti konferencē ietilpstošie apmācības kursi “Taking Care of Security in Hardware Design” un “The BSN Hardware and Software Platform: Enabling Easy Development of Body Sensor Network Applications”, ko vada Dr. Régis Leveugle no TIMA laboratorijas Grenoblē, Francijā un Dr. Joshua Ellul no Imperial College London, Londonā, Lielbritānijā.

22.- 27. augusts

No 22. līdz 27. augustam institūtā OSMOZES projekta ietvaros viesosies zinātnieki Laurent Fesquet un Taha Beyrouthy no TIMA laboratorijas (Francija). Projekta mērķis ir apvienot Latvijas un Francijas zinātnieku pūles, lai radītu miniatūras un energoefektīvas datu ieguves un apstrādes sistēmas, kas balstās uz notikumvadītu, signālatkarīgu pieeju un ir iebūvētas specializētās asinhroni veidotās mikroshēmās.

8.- 10. augusts

Līgatnes novada “Ratniekos” notiek pirmās LU un LMT Datorzinātņu dienas (http://www.datorzinatnudienas.lu.lv/). Triju dienu laikā 60 konferences dalībniekiem tiek dota iespēja noklausīties vairāk nekā 20 referātus kvantu skaitļošanas, bezvadu sensoru tīklu, satelītu novērojumu, bioinformātikas, procedurāli ģenerētās datorgrafikas, datu drošības un citās tēmās.

Elektronikas un datorzinātņu institūts konferencē tiek pārstāvēts ar trim referātiem:
o Leo Seļāvo, “Virtuālais datorzinātnē”;
o Artūrs Kadiķis, “Biometrijas datu šifrēšana un to pielietojums viedkaršu personalizācijas sistēmās”;
o Artis Mednis, “Datu ieguve, izmantojot auto kā mobilus bezvadu sensoru tīklu mezglus”.
Leo Seļāvo piedalās arī konferences organizēšanā kā programmas komitejas loceklis.

14. jūlijs

Nedēļas nogalē notiekošajā Positivus festivālā tiek prezentēta plastmasas pudeļu šķirojamā spēle,
kas tapusi Elektronikas un datorzinātņu institūtā sadarbībā ar organizāciju Zaļā josta.

Vairāk info

28.-30. jūnijs

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas asistents Artis Mednis piedalās starptautiskās zinātniskās konferences “7th IEEE International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (IEEE DCOSS 2011)” seminārā “2nd International Workshop on Mobility in Wireless Sensor Networks (MobiSensor 2011)” Barselonā (Spānijā), kur uzstājas ar prezentāciju “Real Time Pothole Detection using Android Smartphones with Accelerometers”. Seminārā prezentētais zinātniskais darbs veikts kopā ar Ģirtu Strazdiņu, Reinholdu Zviedri, Georgiju Kanoniru un Leo Seļāvo.

20. jūnijs

Sveicam mūsu kolēģus:

Nikolaju Agafonovu

Andri Gordjušinu

Robertu Kadiķi

Armandu Mezeriņu

Kasparu Ozolu

Kārli Priedīti

AR MAĢISTRA GRĀDA IEGŪŠANU!

20. jūnijs

Sveicam mūsu kolēģus:

Dāvi Barkānu

Ati Hermani

Artūru Kadiķi

Ievu Meirāni

Aivaru Sīli

Valteru Skrastiņu

AR BAKALAURA GRĀDA IEGŪŠANU!

16.- 18. jūnijs

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns piedalās starptautiskā konferencē „18th International Conference on Systems, Signals and Image Processing 2011” Bosnijā un Hercegovinā (Sarajevā). Konferencē M. Greitāns uzstājas ar prezentāciju “Complex 2D Matched Filtering Without Halo Artifacts”, kuras autori ir arī Institūta pētnieki Rihards Fuksis un Mihaels Pudžs.

7. jūnijs

Elektronikas un datorzinātņu institūtā notiek seminārs ar kompānijas Pico Technology pārstāvju Jakovas Rososkis (Viļņa) un Paul Allen (Lielbritānija) uzstāšanos par jauno produktu PS9000, PS6000 un PS3000 sēriju.

31. maijs- 2. jūnijs

Latvijā tiek uzsākts ceturtais starptautiskais tehnoloģiju attīstības un komercializācijas projekts „4th Commercialization Reactor”. Projekta organizatori – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un SIA „Virtual CEO” sadarbībā ar Rīgas Domi. Projekta mērķis ir veidot Latvijā strauji augošus, starptautiski konkurētspējīgus tehnoloģiju uzņēmumus, komercializējot Latvijā un NVS valstīs radītās tehnoloģiskās izstrādnes. Šajā pasākumā tiek prezentētas 12 iepriekš izvēlētas Latvijas un NVS valstu zinātnieku izstrādātās tehnoloģijas, tai skaita EDI radītā „Tehnoloģija notikumu taimera A033-ET ražošanai” (J. Artjuhs). Pasākuma ietvaros organizatori rūpīgi izvērtē un atlasa zinātniskās izstrādes ar augstu komercializācijas potenciālu. Pēc pasākuma noslēguma darbs par tehnoloģijas komercializāciju tiks turpināts.

Informācija LIAA lapā

27. maijs

27.05.2011.g. Dzērbenes ielā 14, Rīgā, Elektronikas un datorzinātņu institūtā notiks Viedo sensoru un kvantu skaitļošanas seminārs. Piedalīsies no Elektronikas un datorzinātņu institūta -Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētniecības grupa (VieSenTIS) ESF līdzfinansēts projekts „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/APIA/VIAA/020 un no Latvijas Universitātes ESF līdzfinansēts projekts „Datorzinātnes pielietojumi un tās saiknes ar kvantu fiziku” Nr.2009/0216/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/044.

Semināra programma: http://selavo.lv/viesentis/seminars_2011-05-27.pdf.

Gaidīsim visus interesentus, it īpaši maģistrantus un doktorantus, kas darbojas vai vēlas sadarboties šajās jomās. Semināra apmeklētājus lūdzam iepriekš pieteikties portālā http://selavo.lv/viesentis

17.-19. maijs

Kauņā notiek 15. starptautiskā konference „Electronics 2011” (http://www.ee.ktu.lt/electronics/). Konferences plenārsēdē, kā arī signalapstrādes, telekomunikāciju inženierijas, automatikas un robotikas sekcijās piedalās un uzstājas (ziņo par saviem pētījumiem) EDI zinātniskie darbinieki A.Baums, R.Dinuls, U.Grunde, V.Plociņš, J.Savarovskis, K.Sudars.

8.-16. maijs

Helmondā, Nīderlandē notiek Nīderlandes inovāciju kompānijas TNO organizētas starptautiskās kooperatīvās autobraukšanas sacensības (Grand Cooperative Driving challenge, GCDC 2011) ar mērķi parādīt, ka praksē iespējams optimizēt satiksmi, izmantojot adaptīvu kruīzkontroli, kur transportlīdzekļi vienojas par optimāla ātruma izvēli. Sacensību dalībnieki modificē automašīnas, pievienojot datorvadāmu akseleratora un bremžu kontroli un bezvadu komunikāciju, izmantojot jauno 802.11p standartu. Latviju pārstāv apvienotā Elektronikas un datorzinātņu institūta un Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes komanda “Team Latvia”. Komandas sastāvs: Leo Seļāvo, Andris Gordjušins, Georgijs Kanonirs, Vadims Kurmis, Artis Mednis, Ģirts Strazdiņš, Reinholds Zviedris. Vairāk informācijas: www.gcdc.net

2.-6. maijs

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns un pētnieks Rolands Šāvelis no 2. līdz 6. maijam piedalās konferencē “The 9th International Conference on Sampling Theory and Applications” (SampTA 2011) Singapūrā, kurā vada speciālo sesiju “Signal Dependent Sampling and Processing”. Sesijā tiek prezentēts raksts “Combined Peak and Level-Crossing Sampling Scheme”.

29. aprīlī

Sākot no plkst.13.00 Institūtā tiek rīkota nu jau par tradīciju kļuvusī Lielā pavasara talka 2011! Visiem interesentiem ar jautājumiem vai priekšlikumiem lūgums vērsties pie savas struktūrvienības vadītāja vai personīgi direkcijā!

19. aprīlī

Zinātniskās padomes sēdē notiek Institūta direktora vēlēšanas. Nākamajam termiņam tiek pārvēlēts un iesākto darbu turpina patreizējais Institūta direktors- vadošais pētnieks Dr.sc.comp. Modris Greitāns.

19. aprīlī

Plkst.15:00 auditorijā „A” tiek sasaukta EDI zinātnieku pilnsapulce.
Pilnsapulces darba kārtībā:
1. Direktora pārskats par Institūta 2010.gada darbības rezultātiem un
2011.gada perspektīvām.
2. EDI Zinātniskās padomes priekšsēdētāja atskaite par ZP darbu 2010.gadā.
3. Dažādi.

19. aprīlī

2011. gada 19. aprīlī tiek rīkotas EDI direktora vēlēšanas. Pretendents uz direktora amatu ir Dr.sc.comp. Modris Greitāns.

Klāt pievienota pretendenta Curriculum Vitae un Institūta turpmākās attīstības un vadības vīzija.

11.-14. aprīlī

EDI Diskrētās signālapstrādes laboratorijas asistents Ģirts Strazdiņš apmeklē multi-konferenci Cyber Physical Systems Week (CPSWeek’11), Čikāgā, ASV, kurā vienlaikus notiek tādas pasaules vadošās bezvadu sensoru tīklu un kiberfizikālo sistēmu konferences kā “Information Processing in Sensor Networks” (IPSN), “Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium” (RTAS), semināri “International Workshop on Networks of Cooperating Objects” (CONET), “Workshop on Architectures for Cyber-Physical Systems”, un citi. CONET seminārā tiek prezentēts zinātniskais raksts: G.Strazdins, A.Mednis, R.Zviedris, G.Kanonirs, L.Selavo, “Towards Vehicular Sensor Networks with Android Smartphones for Road Surface Monitoring”. Viens no konferences galvenajiem mērķiem – veicināt viedokļu apmaiņu un kontaktu nodibināšanu sadarbībai kopīgos starptautiskos projektos.

31. martā

Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) tiek iesniegta Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centru (IKST VNPC) veidojošo zinātnisko institūciju (VRAC, EDI, LUMII, RTU, LU) sadarbības stratēģija 2011.- 2021. gadam. Stratēģija ir IKST VNPC turpmākās darbības attīstības un sadarbības plānošanas dokuments, kas izstrādāts centru veidojošo partneru ciešas sadarbības rezultātā, lai sekmētu Latvijas IKST nozares zinātnes un pētniecības ilgtspējīgu attīstību, sasniegtu starptautisko konkurētspēju un sekmīgi iekļautos Eiropas un pasaules zinātnes telpā. Stratēģijas ietvaros IZM tiek iesniegta arī Institūta teritoriāli telpiskā attīstības stratēģija.

23. martā

Institūtā notiek ES 7.Ietvarprogrammas projekta ChipCheck („Development of Novel X-ray Inspection Systems for Fast Automated Detection of Counterfeit PCB Components”) 6 mēnešu tikšanās, kur piedalās visi projekta partneri, lai pārrunātu projekta izpildes gaitu.

18. martā

Notiek gadskārtējā Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas (LEtERA) biedru pilnsapulce. LEtERA ir dibināta 1995.gada jūnijā un tajā kā brīvprātīgā un neatkarīgā apvienībā ir apvienojušies uzņēmumi, pētniecības un izglītības iestādes, kuru darbība saistīta ar elektronikas un elektrotehnikas, informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas nozari, lai kopīgi noteiktu un aizstāvētu savas intereses, kā arī lai sekmētu Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares nostiprināšanu, attīstību un popularizēšanu. LEtERA pilnsapulcē EDI direktors Dr. Modris Greitāns sniedz īsu prezentāciju par Institūta darbību 2010. gadā, kā arī savu redzējumu par LEtERA kopēji risināmiem jautājumiem.

7.- 11. martā

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns un pētnieki Rihards Fuksis un Mihaels Pudžs piedalās starptautiskā konferencē „BioID 2011” Vācijā (Brandenburgā). Konferencē tiek prezentēts referāts „Processing of Palm Print and Blood Vessel Images for Multimodal Biometrics”, kā arī M. Greitāns piedalās COST programmas vadības sēdē.

14. februārī

Institūtā viesojas skolēni no Rīgas Teikas vidusskolas. Brīvā gaisotnē notiek iepazīšanās ar institūta vēsturi un aktuālajiem pētniecības virzieniem, kā arī diskusijas par jauniešiem interesantām tēmām.

9. februārī

Elektronikas un Datorzinātņu Institūtā notiek Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveides signālapstrādes, komunikāciju un elektronikas inženierijas tehnoloģiju darba grupas tikšanās. Sanāksmē ir pārstāvētas Latvijas Universitāti, LU Matemātikas un Informātikas institūtu, Rīgas Tehnisko Universitāti un Ventspils Augstskolu un Elektronikas un Datorzinātņu Institūts. Sanāksmes mērķi ir konkretizēt partneru lomas, identificēt sadarbības iespējas un novērst iespējamās problēmas Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveidē.

7. februārī

LU Matemātikas un Informātikas institūta telpās notiek projekta partneru sanāksme, kurā piedalās Elektronikas un Datorzinātņu Institūts kopā ar partneriem: Latvijas Universitāti, LU Matemātikas un Informātikas institūtu, Rīgas Tehnisko Universitāti un Ventspils Augstskolu. Sanāksmē visi partneri paraksta priekšlīgumu par sadarbību Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveidē ERAF darbības programmas „Uzņēmējdarbība un Inovācijas” apakšprogrammas „Zinātnes Infrastruktūras attīstība” ietvaros. Šajā projektā Elektronikas un Datorzinātņu Institūts uzņemas atbildību par Signālapstrādes, komunikāciju un elektronikas inženierijas tehnoloģiju virziena sadarbības organizēšanu.

26.janvārī

Institūtā plkst. 14:00 “A” auditorijā notiks seminārs-lekcija “Skaitļu rindu ekstrapolācija, izmantojot pašaproksimāciju”, kuru vadīs vadošais pētnieks Dr.habil.sc.comp. Evalds Hermanis. Visi interesenti laipni aicināti!

19. janvārī

No Izglītības un zinātnes ministrijas saņemts uzaicinājums kopā ar Latvijas Universitāti, LU Matemātikas un informātikas institūtu, Rīgas Tehnisko universitāti un Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtu „Ventspils Starptautiskais radioastranomijas centrs” piedalīties Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveidē.