ELEKTRONIKAS UN DATORZINĀTŅU INSTITŪTĀ ar 1.janvāri 2010.gadā ir uzsākta Eiropas Sociālā fonda projekta „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs (VieSenTIS)” īstenošana. Projekta Nr. 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020. Projekta zinātniskais vadītājs Ph.D. datorzinātnēs Leo Seļāvo.

Projekta vispārējais mērķis ir cilvēkresursu piesaiste zinātnei izveidojot Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centru, kurā tiek veikti un popularizēti pētījumi perspektīvā starpdisciplinārā virzienā. Projekts saistīts ar elektronikas un telekomunikāciju, datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju zinātņu nozarēm. Grupā tiek iesaistīti jaunie zinātnieki, maģistri, RTU un LU studējošie doktoranti un maģistranti – kopā 16 zinātniskie darbinieki.
Projekta zinātniskais mērķis ir jaunu un efektīvu pieeju izveide multidisciplināriem viedo sensoru un iegulto sistēmu risinājumiem.

Projekta izpildes termiņš: 2010. gada 1. janvāris – 2012. gada 31. decembris
Projekta kopējais finansējums: 844 000 LVL

14.04.2010.g. iesniegti ESF projekta Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020 „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” progresa dokumenti par 1.pārskata periodu no 01.01.2010.g līdz 31.03.2010.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 1.pārskata periodu no 01.01.2010.g līdz 31.03.2010.g.

08.07.2010.g. LU DF doktorants Artis Mednis konferencē NDT 2010 prezentēja rakstu «RoadMic: Road Surface Monitoring Using Vehicular Sensor Networks with Microphones», kas tapis ar Ģirta Strazdiņa, Mārtiņa Liepiņa, Andra Gordjušina un Leo Seļāvo līdzdalību EDI ESF projekta VieSenTIS (2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020) ietvaros. Konference notika 2010.g. 7.-9. jūlijā Prāgā, Čehijas Republikā, un tajā piedalījās zinātnieki no 36 pasaules valstīm.

14.07.2010.g. iesniegti ESF projekta Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020 „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” progresa dokumenti par 2.pārskata periodu no 01.04.2010.g līdz 30.06.2010.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 2.pārskata periodu no 01.04.2010.g līdz 30.06.2010.g.

11.10.2010.g. iesniegti ESF projekta Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020 „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” progresa dokumenti par 3.pārskata periodu no 01.07.2010.g līdz 30.09.2010.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 3.pārskata periodu no 01.07.2010.g līdz 30.09.2010.g.

20.10.2010.g. LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtā (ASI) Rīgā, notika Viedo sensoru un biofotonikas seminārs. Divas pētniecības grupas stāstīja par savu darbu un sasniegumiem:

no Elektronikas un datortehnikas institūta -Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētniecības grupa (VieSenTIS)  ESF līdzfinansēts projekts „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/APIA/VIAA/020 un no Atomfizikas un spektroskopijas institūta Biofotonikas pētniecības grupa ESF līdzfinansēts projekts Nr. 2009/0211/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/ 077.

EDI prezentācijas.

Energoefektīva datu ieguve un pārraide bezvadu sensoru tīklos. Rolands Šāvelis.

Universāls rīks bezvadu sensoru tīklu aparatūras izstrādei un testēšanai. Rinalds Ruskuls

Elektroniski vadāmas virziena darbības antenas pielietojumi sensoru tīklos. Ivars Driķis

MansOS: operetājsistēma sensoru tīkliem un iegultajām ierīcēm. Atis Eslsts.

Automobilis kā mobils bezvadu sensoru tīkla mezgls datu ieguvei. Artis Mednis

Sejas un plaukstas attēlu izmantošana multimodālai biometrijai. Zanda Seržāne

14.01.2011.g. iesniegti ESF projekta Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020 „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” progresa dokumenti par 4.pārskata periodu no 01.10.2010.g līdz 31.12.2010.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 4.pārskata periodu no 01.10.2010.g līdz 31.12.2010.g.

14.04.2011.g. iesniegti ESF projekta Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020 „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” progresa dokumenti par 5.pārskata periodu no 01.01.2011.g līdz 31.03.2011.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 5.pārskata periodu no 01.01.2011.g līdz 31.03.2011.g.

18.04.2011.g. Reinholds Zviedris un Artis Mednis sniedza ierakstītu interviju par  projekta „Lynx Net” ietvaros izstrādātajām lūšu novērošanas kakla siksnām. Projekts „Lynx Net” ir daļa no ESF līdzfinansēta projekta Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020 ”Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs (VieSenTIS)” īstenošanas Elektronikas un Datorzinātņu institūtā. Šī intervija izskanēja  Latvijas Radio-1  raidījumā „Zināmais Nezināmajā” 2011. gada 14. aprīlī. http://lr1.latvijasradio.lv/zinas/g00023.htm

27.05.2011.g. Dzērbenes ielā 14, Rīgā, Elektronikas un datorzinātņu institūtā notika Viedo sensoru un kvantu skaitļošanas seminārs. Piedalījās no Elektronikas un datorzinātņu institūta -Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētniecības grupa (VieSenTIS)  ESF līdzfinansēts projekts „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/APIA/VIAA/020 un no Latvijas Universitātes pētniecības grupa ESF līdzfinansēts projekts „Datorzinātnes pielietojumi un tās saiknes ar kvantu fiziku” Nr.2009/0216/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/044.

EDI prezentācijas seminārā.

14.07.2011.g. iesniegti ESF projekta Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020 „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” progresa dokumenti par 6.pārskata periodu no 01.04.2011.g. līdz 30.06.2011.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 6.pārskata periodu no 01.04.2011.g līdz 30.06.2011.g.

14.10.2011.g. iesniegti ESF projekta Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020 „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” progresa dokumenti par 7.pārskata periodu no 01.07.2011.g. līdz 30.09.2011.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 7.pārskata periodu no 01.07.2011.g līdz 30.09.2011.g.

5.12.2011.g. Viesnīcā Days Hotel Riga VEF (Brīvības ielā 199c, Rīgā) no 15:00 līdz 19:00 notika Trešais Latvijas Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu seminārs. Organizēja no Elektronikas un datorzinātņu institūta -Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētniecības grupa (VieSenTIS)  ESF līdzfinansēts projekts „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/APIA/VIAA/020

Semināra prezentācijas

 

16.01.2012.g. iesniegti ESF projekta Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020 „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” progresa dokumenti par 8.pārskata periodu no 01.10.2011.g līdz 31.12.2011.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 8.pārskata periodu no 01.10.2011.g līdz 31.12.2011.g.

16.04.2012.g. iesniegti ESF projekta Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020 „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” progresa dokumenti par 9.pārskata periodu no 01.01.2012.g līdz 31.03.2012.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 9.pārskata periodu no 01.01.2012.g līdz 31.03.2012.g.

21.05.2012.g. Viesnīcā Days Hotel Riga VEF (Brīvības ielā 199c) no 15:00 līdz 19:00 notika Ceturtais Latvijas Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu seminārs.

Semināra Programma.

Seminārs notiek ESF līdzfinansētā projekta „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs (VieSenTIS)”, Nr. 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020 ietvaros. Projekta zinātniskais vadītājs Ph.D. datorzinātnēs Leo Seļāvo.

Semināra prezentācijas.

13.07.2012.g. iesniegti ESF projekta Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020 „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” progresa dokumenti par 10.pārskata periodu no 01.04.2012.g līdz 30.06.2012.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 10.pārskata periodu no 01.04.2012.g līdz 30.06.2012.g.

28.septembrī 2012.g. viesnīcā Days Hotel Riga VEF (Brīvības ielā 199c) notika Piektais Latvijas Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu seminārs.

Semināra programma.

Semināra prezentācijas

12.10.2012.g. iesniegti ESF projekta Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020 „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” progresa dokumenti par 11.pārskata periodu no 01.07.2012.g līdz 30.09.2012.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 11.pārskata periodu no 01.07.2012.g līdz 30.09.2012.g.

12.decembrī 2012.g. viesnīcā Days Hotel Riga VEF (Brīvības ielā 199c) notika Sestais Latvijas Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu seminārs. Semināra programma.

Semināra prezentācijas

Buklets

29.01.2013.g. iesniegti ESF projekta Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020 „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” progresa dokumenti par 12.pārskata periodu no 01.10.2012.g līdz 31.12.2012.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 12.pārskata periodu no 01.10.2012.g līdz 31.12.2012.g.

Prezentācijas:

 • G.Kanonirs. “Integrated GPS/INS navigation using Kalman Filters” “Workshop on Challenges in Sensor Network Programming (CSNP 2012)”, Imperial College London, UK. 27.01.2012.g.

Publikācijas

 • Artis Mednis, Girts Strazdins, Martins Liepins, Andris Gordjusins, and Leo Selavo. “RoadMic: Road Surface Monitoring Using Vehicular Sensor Networks with Microphones”, Second International Conference, NDT 2010, Prague, Czech Republic, July 7-9, 2010. Proceedings, Part II, CCIS 88, pp. 417–429, 2010., Springer.
 • Modris Greitans, Rolands Shavelis “Reconstruction of sequences of arbitrary-shaped pulses from its low-pass or band-pass approximations using spectrum extrapolation”, Proceedings of the 18th European Signal Processing Conference EUSIPCO 2010, Aalborg, Denmark, Aug., 2010, pp. 1607-1611.
 • M. Greitans, M. Pudzs, R. Fuksis. ”Palm Vein Biometrics Based on Infrared Imaging and Complex Matched Filtering”, The 12th ACM Multimedia and Security Workshop MM&Sec, Rome, Italy, 9-10, September 2010.g. pp. 101-106.
 • O. Nikisins, M. Greitans, R. Fuksis, M. Pudzs, Z. Serzane. “Increasing the Reliability of Biometric Verification by using 3D Face Information and Palm Vein Patterns”, BIOSIG2010, Darmstadt, Germany, 09.-10. September.2010.g.133-138.
 • Modris Greitans, Evalds Hermanis, Gatis Supols. “Analytic Model and Bilateral Approximation for Clocked Comparator”, 7th IEEE International Conference on Signals and Electronic Systems – ICSES 2010, Glivice, Polija, 7-10. September 2010.g. pp.185-188.
 • Karlis Prieditis, Ivars Drikis, and Leo Selavo, “SAntArray: passive element array antenna for wireless sensor networks,” In Proceedings of the 8th ACM Conference on Embedded  Networked Sensor Systems (SenSys ’10). ACM, New York, NY, USA, 433-434, 2010.
 • Girts Strazdins, Atis Elsts, and Leo Selavo, “MansOS: easy to use, portable and resource efficient operating system for networked embedded devices,” In Proceedings of the 8th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems (SenSys ’10), ACM, New York, NY, USA, 427-428, 2010.
 • Rinalds Ruskuls and Leo Selavo, “EdiMote: A Flexible Sensor Node Prototyping and Profiling Tool,” Lecture Notes in Computer Science, 2010, Volume 6511, Real-World Wireless Sensor Networks, Pages 194-197, 2010, Springer.
 • Reinholds Zviedris, Atis Elsts, Girts Strazdins, Artis Mednis and Leo Selavo, “LynxNet: Wild Animal Monitoring Using Sensor Networks,” Lecture Notes in Computer Science, 2010, Volume 6511, Real-World Wireless Sensor Networks, Pages 170-173, 2010, Springer.
 • A. Severdaks, G. Supols, M. Greitans, L. Selavo. ”Wireless Sensor Network for Distributed Measurement of Electrical Field” ,Electronics and Electrical Engineering. – Kaunas: Technologija, 2011. No. 1(107). pp. 7–10.
 • Rihards Fuksis, Modris Greitāns, Mihails Pudžs. “Processing of palm print and blood vessel images for multimodal biometrics”. Biometric ID Management, COST 2101 European WorkShop, BioID 2011, Branderburg, Germany, March 2011.g., Proceedings, pp. 238 – 249, Springer.
 • G. Strazdins, A. Mednis, G. Kanonirs, R. Zviedris, and L. Selavo, “Towards Vehicular Sensor Networks with Android Smartphones for Road Surface Monitoring”, The Second International Workshop on Networks of Cooperating Objects (CONET 2011), Electronic Proceedings of CPSWeek 2011, Chicago, USA, April, 2011.g.
 • T.Beyrouthy, L.Fesquet, M.Greitans, R.Shavelis and R.Roland, “An asynchronous FIR filter architecture coupled to a level-crossing ADC”, The 9th International Conference on Sampling Theory and Applications SampTA 2011, Singapore, May 2-6, 2011.g.
 • Artis Mednis. “Vehicle Position Determination Using Several SBAS Receivers and Data from Local Reference Stations”. L. Niedrite et al. (Eds.): BIR 2011 Associated Workshops and Doctoral Consortium, pp. 379-386, 2011. Riga Technical University, 2011.
 • Uldis Grunde, Modris Greitans. ”Advanced Level-Crossing Sampling Method”. 2011 IEEE 19th Telecommunications Forum (TELFOR), Belgrade, Serbia, November 2011., Proceedings of Papers, pp.797-800. IEEE Catalog Number: CFP1198P-CDR
 • O.Nikisins, M.Greitans. “Reduced Complexity Automatic Face Recognition Algorithm Based on Local Binary Patterns”, IWSSIP 2012, 19th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), (Electronic Proceedings),  11-13. April. 2012.Vienna, Austria, pp. 447-450.
 • R.Ruskuls, G.Strazdins, L.Selavo, “Accurate Sensor Node Energy Consumption Estimation Using EdiMote Prototyping Platform”, CONET 2012. The Third International Workshop on Networks of Cooperating Objects  (Electronic Proceedings), April 16, 2012, Beijing, China, pp. 84-87.
 • A. Elsts, J. Judvaitis and L. Selavo, “Poster Abstract: SEAL: An Easy-to-use Sensor Node Application Development System,” 9th European Conference on Wireless Sensor Networks (EWSN 2012), Poster and Demo Proceedings, pp. 31–32, Trento, Italy, 2012.
 •  A. Elsts and L. Selavo, “A User-Centric Approach to Wireless Sensor Network Programming Languages,” Proceedings of the Third International Workshop on Software Engineering for Sensor Network Applications (SESENA 12), ACM, 2012,  2-9.jun.
 • Olegs Nikisins and Modris Greitans “A Mini-Batch Discriminative Feature Weighting Algorithm for LBP – Based Face Recognition”,. 2012 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST 2012),  July 16-17, Manchester, United Kingdom. Proceedings (Electronic Proceedings), pp.170-175.
 • R.Shavelis and M.Greitans, “Signal Sampling According to Time-Varying Bandwidth”, 20th European Signal Processing Conference (EUSIPCO-2012), Bucharest, Romania, August 27-31, 2012. (Electronic Proceedings) pp. 1164-1168
 • A. Baums, A. Gordjusins and G. Kanonirs “Development of Mobile Research Robot”, ICINCO 2012, 9th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics., (Electronic Proceedings), pp. 329-332, 28-31 July, 2012, Rome, Italy.
 •  Gatis Supols, Evalds Hermanis  “Communication channels dynamics test using time domain deconvolution algorithm” ICSES 2012. International Conference on Signals and Electronic Systems. (Electronic Proceedings), 18-21 September 2012, Wroclaw, Poland
 •  Artis Mednis, Georgijs Kanonirs, and Leo Selavo “Adaptive Vehicle Mode Monitoring Using Embedded Devices with Accelerometers” Advances in Intelligent and Soft Computing, 2012, Volume 156/2012, pp.231-238.  www.springerlink.com
 • K.Ozols, M.Greitans, and R.Shavelis, “EEG data acquisition system based on Asynchronous Sigma-Delta Modulator”, 13th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC2012), Tallinn, Estonia, October 3-5, 2012. pp.183-186.
 • Atis Elsts, Girts Strazdins, Andrey Vihrov, Leo Selav, ”Design and Implementation of MansOS: a Wireless Sensor Network Operating System”,  SCIENTIFIC PAPERS UNIVERSITY OF LATVIA, Computer Science and Information Technologies. Volume 787, pp.79-105.

Patents

R patents Nr. 14881. “Metode un ierīce nolašu skaita samazināšanai līmeņšķērsojuma analogciparu pārveidotājā”. Izgudrotājs: U.Grunde. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.06.2014.

Iesaistītie zinātnieki

  Dr. sc. ing. Rolands Šāvelis
  Dr. sc. ing. Rolands Šāvelis

  Pētnieks

  +371 67558184
  [protected]
  Mg. sc. ing. Gatis Šūpols
  Mg. sc. ing. Gatis Šūpols

  Pētnieks

  +371 67558128
  [protected]
  Dr. sc. comp. Artis Mednis
  Dr. sc. comp. Artis Mednis

  Pētnieks

  +371 67558135
  [protected]
  Mg. math. Tamāra Laimiņa

  Zinātniskā asistente

  +371 67558202; +371 67558207.
  [protected]
  Mg. sc. comp. Uldis Grunde
  Mg. sc. comp. Uldis Grunde

  Pētnieks

  +371 67558130
  [protected]