Sākot ar 2023. gada 1. maiju, Elektronikas un datorzinātņu institūts (turpmāk – EDI) īsteno projektu “Inteliģentas, drošas un droši saistītas elektriskās mobilitātes risinājumi: Ceļā uz Eiropas zaļo kursu un ērtāku mobilitāti” (turpmāk – EcoMobility) saskaņā ar “Apvārsnis Eiropa” KDT kopuzņēmuma programmu. Projekta mērķis ir izveidot uz pakalpojumiem orientētu, savienotu mobilitātes ekosistēmu, kas atbalsta pāreju no izolētiem un statiskiem transporta līdzekļiem uz ilgtspējīgiem, “no sākuma līdz beigām” (end-to-end) mobilitātes risinājumiem.

EcoMobility atbalstīs Eiropas industriju un pilsētas, nodrošinot datu un pakalpojumu koplietošanu starp iesaistītajiem dalībniekiem, atvieglojot savstarpēju izstrādi, ieviešanu, darbību un dzīves cikla pārvaldību savienotos un adaptīvos mobilitātes risinājumos. Projekts veicinās elektrisko autonomo transportlīdzekļu pieņemšanu sabiedrībā, nodrošinot tehnoloģiskos uzlabojumus un regulatīvo pamatstruktūru izveidi. Piegādes ķēdē tiks iekļauti DevOps principi, nodrošinot nepārtrauktu un pielāgotu mobilitātes pakalpojumu paplašināšanu un uzlabošanu, kas balstīts uz mākoņtehnoloģijām. EcoMobility atbalstīs izpildes laika mobilitātes pakalpojumus uz līguma pamata, izmantojot perifēros un mākoņtehnoloģiju pakalpojumus, kas atbalsta mākslīgā intelekta risinājumu izvietošanu, kā arī koordināciju un analīzi starp transportlīdzekļiem, transporta infrastruktūrām un cilvēkiem.

EcoMobility nodrošinās uzticamus un uzlabotus datorredzes un uztveres risinājumus, ieskaitot augstas izšķirtspējas kartes un lokalizācijas sistēmas, lai nodrošinātu drošu, savienotu un automatizētu transportlīdzekļu darbību. Projekts sniegs pielāgotas un uzlabotas vadītāja palīdzības sistēmas (ADAS), kas atspoguļos tehnoloģiju iespējas heterogēnos transportlīdzekļos, un aizsargās neaizsargātos ceļu satiksmes lietotājus. Tiks nodrošināta arī enerģiju taupoša elekromobiļa vadība un grafika plānošana, ieskaitot viedās akumulatoru vadības sistēmas (BMS) un koordināciju ar citiem transporta veidiem.

“Ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka Eiropas Savienība saglabā un nostiprina savas izcilās pozīcijas autorūpniecības nozarē. Tādēļ ir nepieciešams turpināt attīstīt jaunas tehnoloģijas, ne tikai lai uzlabotu savienotās un automatizētās braukšanas veiktspēju, drošību un drošumu, bet arī lai panāktu atbilstību Eiropas stratēģiskajiem mērķiem, kas saistīti ar Eiropas “zaļo kursu” (Green Deal). Lai to panāktu, ir nepieciešami nepārtraukti ieguldījumi pētniecībā un inovācijā. Tādēļ ir milzīgs prieks, ka EDI, sadarbībā ar tādiem nozares līderiem kā TTTech Auto, Infineon, NXP Semiconductors, Valeo, AVL, Siemens un citiem, ir uzsācis projektu EcoMobility, kura ambiciozie mērķi sniegs būtisku ieguldījumu Eiropas stratēģisko mērķu sasniegšanā,”

uzsver EDI direktora vietnieks attīstības jautājumos un vadošais pētnieks Dr. Kaspars Ozols.

“Uzlabotas automobiļu uztveres sistēmas ir svarīgs solis droša un ilgtspējīga transporta virzienā, tāpēc uzticami un energoefektīvi risinājumi šobrīd ir uzmanības centrā. Lai risinātu šo izaicinājumu, neiromorfā mākslīgā intelekta nozare un pulsējoši neironu tīkli (SNN) sola lielas iespējas. SNN atdarina nervu sistēmas struktūru un funkcionalitāti, piedāvājot ievērojamas priekšrocības ātruma un energoefektivitātes ziņā. Līdz šim efektīvu paātrinātāju aparatūras trūkums ir kavējis SNN plašāku izplatību, tomēr šī situācija ātri mainās, un EDI ar savām zināšanām par pārkonfigurējamajām loģikas ierīcēm ir labā pozīcijā, lai sniegtu ieguldījumu šīs pētniecības jomas turpmākajā attīstībā,”

jaunākās iespējas neiromorfiskajā mašīnuztverē komentē Edgars Lielāmurs, zinātniskais asistents no EDI.

EcoMobility projektu vada TTTech Auto, vadošais automobiļu programmatūras un aparatūras platformu nodrošinātājs, kas specializējas autovadīšanas un citu nozares tehnoloģiju izstrādē. Projekta kopbudžets ir ~36 miljoni eiro un tajā ir iesaistīti 47 partneri no 8 Eiropas Savienības valstīm un asociētās valsts (Vācijas, Austrijas, Beļģijas, Nīderlandes, Itālijas, Latvijas, Grieķijas, Spānijas un Turcijas), tostarp 14 liela uzņēmumi, 18 mazi un vidēji uzņēmumi un 15 pētniecības partneri. EDI uzdevumi projektā iekļauj uz pulsējošiem neironu tīkliem (SNN) balstītu objektu atpazīšanas algoritmu izstrādi. EDI izveidos SNN matemātisku modeli, kā arī FPGA paātrinātāju, kas atbalstīs uz SNN balstītu risinājumu integrāciju esošajās uztveres sistēmās, izmantojot augstas ātrdarbības komunikāciju saskarnes. Šiem SNN ir potenciāls ieviest jaunas tendences mākslīgā intelekta lietojumprogrammās, kā piemēram, dinamisku uztveres kameru (DVS) vai iepriekš apstrādātu radara datu izmantošanu. EDI izveidos arī reāllaika vides modeli, kas var novērot satiksmes dalībniekus un izveidot varbūtībās balstītu atrašanās vietu režģveida karti, kas ir piemērota maršruta plānošanai. Modelis identificēs satiksmes dalībniekus izmantojot multimodālus ievades datus un izvadīs sarakstu ar atklātajiem objektiem, tostarp to pozīciju, orientāciju, ierobežojošo kastu izmēru, kustības un paātrinājuma vektorus un objekta tipu. Atrašanās vietu režģveida vides modelis, kas ietver transportlīdzekļa ārējo vidi un satiksmes dalībnieku dinamiku, nodrošinās satiksmes dalībnieku varbūtībās balstītu izsekošanu reālā laikā.

Projekta demonstratori parādīs projekta atklājumus un ilgstspējīgās mobilitātes ekosistēmas iespējas, kas ietekmē uzticību, drošību, efektivitāti un ekoloģiju līmenī, kas ir piemērots masveida ieviešanai tirgū. Jaunās inovācijas izmantos industriālo un pētniecības partneru ekspertīzi mobilitātes vērtības ķēdē, dodot Eiropai konkurētspējīgu priekšrocību augošā tirgū ar tiešiem ieguldījumiem Eiropas mērķa – nulle bojāgājušo ceļu satiksmes negadījumos, sasniegšanā līdz 2050. gadam.

Projekts EcoMobility oficiāli sākās 2023. gada 24. maijā ar divu dienu pasākumu, kas notika Vīnē un ko organizēja koordinators TTTech Auto AG.

Vairāk par EcoMobility projektu iespējams uzzināt, sazinoties ar Dr. Kasparu Ozolu (+371 67558161, kaspars.ozols@edi.lv).