Šis trīs dienu pasākums ir veltīts mākslīgā intelekta un kiberarhitektūras pamattehnoloģiju integrācijai un demonstrēšanai, kā arī to pielietojumu ražošanas efektivitātes uzlabošanai un to izmantošanu inovatīvos pielietojuma gadījumos projektos: Arrowhead fPVN un AIMS 5.0.

Ieguvām vērtīgas zināšanas par projektu kopumā un idejas par jaunāko tehnoloģiju izmantošanu, kā arī par to, kā šīs tehnoloģijas var palīdzēt veicināt ražošanas efektivitāti un ekonomisko izaugsmi.

Kārlis Freivalds prezentēja UC6 pielietojumu “Pārkonfigurējama AI balstīta automatizēta konveijera uzpilde ar robotizētu sistēmu”. Mērķis ir izstrādāt uz AI balstītu robotu sistēmu, kas paredzēta komponenšu novietošanai uz konveijera lentas kosmētikas produktu ražošanas procesā.Pasākuma laikā Laura Leja iepazinās ar WP8 partneriem un noskaidroja tālakos darbības EDI  šīs darba pakas ietvaros, kas nodrošinās informācijas, zināšanu un pētījumu rezultātu,  un  ideju izplatīšanu, lai nodrošinātu plašāku partneru iesaisti un rezultātu prezentēšanu.

Pasākums notika Zviedrijas ziemeļos un mums bija iespēja piedalīties organizētā pastaigā pa aizsalušo Lulealvenas upi, kurā varējām vērot ziemeļblāzmu.

 Informācija par projektu AIMS5.0:

http://aims50.eu/, https://www.edi.lv/projects/maksligais-intelekts-razosana-kas-veicina-ilgtspejibu-un-industriju-5-0-aims5-0