GA Nr. 101112089

Projekta mērķi un uzdevumi

AIMS5.0 mērķis ir izveidot Eiropas digitālo suverenitāti ilgtspējīgā ražošanā, ieviešot mākslīgā intelekta rīkus un metodes visā rūpniecības vērtību ķēdē un līdz ar to tālāk palielinot kopējo ražošanas efektivitāti, vienlaikus virzot uz ilgtspējīgu attīstību. Tādējādi projekts nodrošinās tehnoloģiju sasniegumus, kas ir piemērojami un demonstrēti dažādās nozarēs, sākot ar vienkāršas ražošanas vai sērijveida/nepārtrauktas apstrādes līdz progresīvai un sarežģītai ražošanai pārstrādes nozarēs. Izmantojot šo pieeju, AIMS5.0 mērķis ir radīt cilvēkam līdzīgu uztveri un lēmumu pieņemšanas spējas, lai uzlabotu kvalitāti un uzticamību rūpniecisko procesu automatizēšanai, palielinot efektivitāti, vienlaikus nodrošinot ilgtspējību. AIMS5.0 ļaus pāriet uz Industry5.0 vairākos rūpniecības pielietojumu domēnos.

EDI veicamie uzdevumi projektā

Šī projekta ietvaros, EDI uzdevumi ir izstrādāt modulāru un pārkonfigurējamu uz mākslīgo intelektu balstītu robotizētu sistēmu, lai automatizētu dažādu (izmēra, svara un veida), nejauši sadalītu pudeļu konveijera padeves procesus ar augstu efektivitātes pakāpi, izveidod robotizētu sistēmu, kur tās komponentes var viegli pārcelt uz citām darbības vai lietošanas vidēm, tādējādi uzlabojot sistēmas detaļu atkārtotu izmantošanu un aizstājot roku darbu ražošanas procesā. Tāpat nepieciešams izstrādāt uz dziļās mācīšanās balstītu uztveres sistēmu, kas nodrošina robotiem uztveres, izpratnes un spriešanas spējas un kas ietver sensoru datu apstrādi, attēlošanu un interpretāciju. Tā saturēs adaptīvu plānošanas un rīcības sistēmu, kas ļauj paredzēt notikumus un sagatavoties tiem iepriekš, tādējādi tiekot galā ar neparedzētām situācijām.

 

Projekta mājaslapa: http://aims50.eu/

Iesaistītie zinātnieki

    Dr. sc. comp. Kārlis Freivalds
    Dr. sc. comp. Kārlis Freivalds

    Vadošais pētnieks

    [protected]

Saistītās ziņas