Deep Tech Atelier tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Inovāciju motivācijas programma” un “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas uzlabošanai” ietvaros.

 Deep Tech Atelier divu dienu konferenci 20.aprīlī atklāja ekonomikas ministre Ilze Indriksone, kas  uzsvēra, ka Latvijas prioritāte šodien ir tehnoloģiski attīstītu uzņēmumu attistība un arī pašu jauno innovativo risinājumu radīšana.   

Konferences laikā Latvijas uzņēmējiem bija iespēja noklausīties starptautiskus lektorus un piedalīties B2B sesijās, lai atrastu jaunus partnerus, jo bija pieteikušies 1443 dalībnieki no 40 valstīm.

Pārsvarā bija ieradušies speciālisti no Igaunijas, Lietuvas,  Izraēlas, Somijas, Zviedrijas, Vācijas un Ungārijas.  Uzņēmēji varēja arī iegūt praktiskas zināšanas, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī zinātnes komercializācijai.

Bez vairākām skatuvēm, kur notika prezentācijas un paneļdiskusijas, bija noorganizēta plaša EXPO zona, kurā uzņēmējiem tika dota iespēja prezentēt savus risinājumus un jaunos produktus.   

Deep Tech Atelier 2023 pasakumā piedalījās arī Elektronikas un datorzinātņu institūts.

Zinātnieks Gatis Šūpols demonstrēja bezkontakta ledus biezuma mērīšanas radaru, kas var tikt izpildīts kā pārnēsājama iekārta, bet vajadzības gadījumā ir piestiprināms pie kāda transporta līdzekļa.

Egils Bēriņš tikās ar vairākiem iespējamiem ārzemju partneriem no Vācijas un Skandināvijas, lai pārrunātu iespējamo sadarbību dažādu risinājumu komercializēšanai.   Tika arī nodibināti kontakti ar LIAA nodaļas vadītāju Izraēlā, jo redzam, ka Izraēlā varētu veikt dažādus EDI zinātnieku izstrādāto risinājumu komercializācijas aktivitātes.