2023. gada 26. maijā Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) direktora vietnieks attīstības jautājumos un vadošais pētnieks Dr. Kaspars Ozols un zinātniskais asistents Edgars Lielāmurs piedalās Apvārsnis Eiropa KDT-JU projekta “Automašīnu inteliģence savienotai un koplietojamai mobilitātei (AI4CSM)” otrā perioda pārskata pasākumā Vīnē, Austrijā. Pasākuma laikā projekta partneri prezentē projektā paveikto, tīklojās un definē turpmākos nepieciešamos uzdevumus veiksmīgai projekta realizācijai. Diskusiju ietvaros tika pieņemti projektam nozīmīgi lēmumi saistībā ar piegādes ķēdēm SC2 (EV 2030 by AI inside) un SC6 (AI-Enabled Perception and Sensor Fusion Platforms) un to demonstratoriem, piemēram, attiecībā uz datu formātiem un datu apjomu priekš grafiskā lietotāja interfeisa, demonstrēšanas iespējām projekta novērtēšas pasākumā, tehnoloģiju integrēšanas iespējām SC2 kopējā demonstratorā, u.c.