No 2023. gada 4. – 5. decembrim Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) direktora vietnieks attīstības jautājumos un vadošais pētnieks Dr. Kaspars Ozols un zinātniskais asistents Edgars Lielāmurs piedalās Apvārsnis Eiropa KDT-JU projekta “Inteliģentas, drošas un droši saistītas elektriskās mobilitātes risinājumi: Eiropas zaļās vienošanās un ērtas mobilitātes virzienā (EcoMobility)” tikšanās pasākumā Atēnās, Grieķijā. Pasākuma laikā projekta partneri diskutē par projekta realizāciju, tīklojās un pieņem ar projektu saistītus lēmumus.Diskusiju ietvaros tika apspriesti projektam nozīmīgi lēmumi saistībā ar piegādes ķēdēm (supply chains) SC2 (Enhanced perception and localization – intelligent embedded sensor systems) un SC3 (Intelligent Connectivity). SC2 diskusiju sesijas ietvaros tika precizēta demonstrātora automobilī uzstādāmā aparatūra un saskarnes, tika apspriesti vēlamie demonstratora braukšanas scenāriji, detalizēti izskaidrota EDI uztveres sistēmas uzbūve un saņemtas atsauksmes no partneriem par sistēmas saderību ar lokalizācijas algoritmiem un turpmāko sistēmas izstrādi. SC3 diskusiju sesijā partneriem tika prezentēts EDI vides reprezentācijas modelis un precizēta modeļa mijiedarbība ar riska novērtēšanas un trajektorijas plānošanas algoritmiem.