2019.g. 7 novembrī, EDI direktora vietnieks attīstības jautājumos Kaspars Ozols uztājās “Towards Horizon Europe Implementation in Latvia” konferencē Rīgā, Latvijā ar prezentāciju par EDI pieredzi un veiksmes stāstiem Apvārsnis 2020 programmā, īpaši izceļot Apvārsnis 2020 ECSEL 3Ccar, Autodrive un PRYSTINE projektus.

Konferences programma pieejama šeit: https://izm.gov.lv/images/aktualitates/2019/DRAFT-AGENDA_HE-IMPLEMENTATION.pdf

Konferences laikā, K.Ozols piedalās arī privātā sesijā, kur kopā ar Ekonomikas ministrijas, Izglītības un Zinātnes ministrijas, VIAA, u.c. organizāciju pārstāvjiem, K.Ozols diskutē ar Eiropas Komisijas ģenerāldirektoru Jean-Eric Paquet par Apvārsnis Eiropa programmu un tās implementācijas aspektiem Latvijā. Bez tam, K.Ozols sniedz prezentāciju par to kā Apvārsnis 2020 ir palīdzējis viņa zinātniskajā karjerā, kā arī sniedz rekomendācijas jaunās Apvārsnis Eiropa prgoramas uzlabošanai.