2022. gada 24. martā, Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) direktors Dr. Modris Greitāns un direktora vietnieks attīstības jautājumos Dr. Kaspars Ozols viesojas Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) – https://www.cfi.lu.lv/, Rīgā, Ķengaraga ielā 8. Vizītes laikā tiek apmeklētas LU CFI zinātniskās laboratorijas (t.sk. tīrtelpās, kurās atrodas nanotehnoloģiju centrs) kā arī diskutēts ar LU CFI vadību un laboratoriju vadītājiem par sadarbības iespējām zinātnē.