Lai risinātu globālus izaicinājumus, kas saistīti ar milzīgo elektronikas produktu atkritumu daudzumu un neatjaunojamo materiālu trūkumu, Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI) izstrādā jaunas, ilgtspējīgas valkājamās elektronikas tehnoloģijas 30 miljonus vērtā “Apvārsnis Eiropa” projektā SUSTRONICS.

EDI kopā ar 46 partneriem no 11 Eiropas Savienības (ES) valstīm 2023. gada 1. jūnijā sāka Apvārsnis Eiropa projektu SUSTRONICS (projekts Nr. 101112109 “Sustainable and green electronics for circular economy”). SUSTRONICS projekta mērķis ir virzīt Eiropas elektronikas nozari ilgtspējīgas ražošanas un cirkulārās ekonomikas virzienā. Attīstot ekoloģiskas ražošanas principus, izmantojot bioloģiski pamatotas izejvielas un samazinot materiālu un enerģijas patēriņu, SUSTRONICS mērķē revolucionizēt elektronikas ierīču ražošanu vairākās nozarēs – veselības aprūpē, diagnostikā, apgaismojumā un mobilitātē –, kurās produkti tiks padarīti kompostējami un atkārtoti izmantojami, lai iekļautos cirkulārās ekonomikas modelī. Projekta rezultātā tiks samazināta ne tikai saražoto produktu ietekme uz vidi, bet arī radītas daudzsološas biznesa perspektīvas.

Trīs gadu laikā projekta ietvaros tiks izstrādāti deviņi pilotprojekti, pārveidojot esošus un izstrādājot jaunus elektronikas produktus. EDI vienā no šim pilotprojektiem izstrādās energoefektīvu valkājamu bioimpedances sensoru, izmantojot ilgtspējīgus elektrodu materiālus, un standartizētu audumu ar iestrādātiem savienojumiem ķermeņa sensoru tīkliem, samazinot materiālu atkritumu daudzumu, ražošanas enerģiju un ražošanas izmaksas.

EDI zinātniskās darbības vadītājs ir Dr. sc. comp. Modris Greitāns, projekta kopējais finansējums – 30 miljoni eiro, koordinators – Philips Electronics Nederland B.V. un izpildes termiņš – 2026. gada 31. maijs.

Vairāk informācijas:

  • EDI mājaslapā: https://www.edi.lv/projects/eiropas-elektronikas-nozares-virziba-uz-cirkularas-ekonomikas-paradigmu-sustronics/
  • Projekta mājaslapā: http://sustronics.eu/