2023. gada 10. maijā DIH² tīkls rīkoja savu 3. tikšanos.  Šajā pasākumā, kas notika Briselē, Thon Hotel EU ar oficiālo nosaukumu “3. DIH² tīkla konvents”,   Egils Berins pārstāvēja EDI. Tajā piedalījās vairāk nekā 100 delegātu no ES valstīm un arī no Turcijas.

DIH² projekts ir daļa no programmas “Apvārsnis 2020”. Tā pamatideja ir atbalstīt konsorcijus, ražotājus un MVU ar vidēju kapitālu, lai ieviestu ar robotiku saistītas tehnoloģijas.  DIH² būtībā ir 26 robotikas digitālo inovāciju centru (DIH) tīkls visā Eiropā, lai nodrošinātu elastīgu ražošanu.

Pasākumā piedalījās Eiropas DIH, reģionālās iestādes, kā arī Eiropas iestāžu pārstāvji, lai izpētītu un apmainītos viedokļiem par robotikas lomu ražošanas elastīguma veicināšanā Eiropas rūpniecībā. Dalībnieki iepazinās ar citu DIHs pieredzi, kas ir veiksmīgi izstrādājušas turpmākās programmas DIH² tīkla atklātu konkursu saņēmējiem.

DIH² pasākums tika sadalīts četros galvenajos blokos:

– Eiropas Komisijas iniciatīvas DIH jomā

– DIH² loma apstrādes rūpniecības digitalizācijas veicināšanā, tostarp DIH² rīki un pakalpojumi.

– DIH² tīkla dalībnieku iedvesmojošie stāsti

– Paskaidrojumi par gaidāmajām finansējuma iespējām un starpniecību.

Egils Berins iepazinās ar jauniem potenciālajiem sadarbības partneriem no vairāk nekā 10 valstīm un pastāstīja par EDI veiksmes stāstiem, jaunām tehnoloģijām, robotikas risinājumiem, ko pēdējo trīs gadu laikā izstrādājuši EDI pētnieki.

(Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Horizon 2020” saskaņā ar dotāciju nolīgumu Nr. 824964).