(17.10) A/S “Transporta un sakaru institūts” telpās notika starptautiskā konference “19th International Multidisciplinary Conference of Reliability and Statistics in Transportation and Communication (RelStat-19)”.
Konferencē piedalījās 117 dalībnieki, kuras laikā tika sniegtas vairāk nekā 78 prezentācijas dažādās jomās. Konferences dalībnieki ieradās no 20 valstīm: Austrijas, Baltkrievijas, Čehijas, Igaunijas, Francijas, Vācijas, Gruzijas, Grieķijas, Indijas, Japānas, Kazahstānas, Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes, Polijas, Krievijas, Ukrainas, Lielbritānijas, ASV un Uzbekistānas.
Dalībnieku skaitā bija arī EDI. Direktora vietnieks attīstības jautājumos Kaspars Ozols piedalījās plenārsēdē ar prezentāciju “Automated and connected driving in Latvia”.
Tāpat EDI komanda TSI konferences dalībniekiem demontrēja bezpilota transportlīdzekļa prototipu.