Elektronikas un datorzinātņu institūts (turpmāk – EDI) ar 2022. gada 1. novembri ir uzsācis “Digital Accelerator of Latvia” (turpmāk – DAoL) projektu, kura mērķis ir veicināt digitālo transformāciju un inovācijas, uzlabot Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un publisko pakalpojumu kvalitāti, izmantojot jaunus digitālos risinājumus, kā arī veicināt investīcijas IKT tehnoloģiju pētniecībā un attīstībā.

DAoL tiek plānots kā viena pieturpunkta aģentūra, lai palīdzētu uzņēmumiem kļūt konkurētspējīgākiem attiecībā uz digitalizācijas procesiem, produktiem vai pakalpojumiem.  Papildus, DAoL nodrošinās arī piekļuvi jaunākajām digitālajām prasmēm un atbalstīs produktu inovācijas.

Lai 36 mēnešu laikā sasniegtu projekta izvirzītos mērķus, tā īstenošanā ir iesaistījušies 20partneri no Latvijas, kas nodrošinās pieeju jaunākajām tehnoloģijām, kā arī atbalstīs uzņēmējdarbību un inovācijas.  Projekta ar kopējais budžets ir 3 531 999,37EUR. Konsorcija sastāvā ir 4 partneri ar digitālā inovāciju centra (DIC) pieredzi, 3 vadošās un 3 reģionālās universitātes no Latvijas, inovatīvas nevalstiskās organizācijas ar ilggadēju pieredzi atbalsta sniegšanā augsto tehnoloģiju, zaļo tehnoloģiju, reģionālās un tehnoloģiju attīstības jomās.

DAoL specializācija tiks veidota sekojošos virzienos:

– mākslīgais intelekts ar specializāciju jaunu digitālo produktu un digitālo pakalpojumu pētniecībā un attīstībā;

– 5G, tostarp ar pielietojumiem lietu interneta jomā (IoT), enerģijas internets, savienojamības tehnoloģijas, autonomi transportlīdzekļi, un roboti;

– GovTech, tostarp valdība kā platforma, kiberdrošība, kvantu tehnoloģijas un EdTech.

Projekta laikā plānots veikt digitālo briedumu testu un sagatavot digitālās transformācijas ceļa kartes vismaz 1236 organizācijām, nodrošināt testēšanas, prototipēšanas un eksperimentēšanas pieejamību vismaz 128 organizācijām, apmācībās iesaistīt vismaz 360 organizācijas, piesaistīt finansējumu vismaz 46 organizācijām, un noslēgt vismaz 40 sadarbības līgumus. Projekta EDI daļas vadītājs Egils Bēriņš uzsver: “Mūsdienu digitālajā laikmetā, uzņēmumiem ir jo īpaši svarīgi maksimāli ātri ieviest jaunus digitālus risinājumus, jo tas ļauj palielināt konkurētspēju, gūt lielākus ieņēmumus, radīt jaunus produktus un pakalpojumus vai transformēt esošos, uzlabot produktu un pakalpojumu kvalitāti, celt darbinieku produktivitāti, samazināt izmaksas, optimizēt procesus, uzlabot drošību, utt. Uzskatu, ka DAoL projekts ir lielisks instruments, lai uzņēmumi spētu ātri un viegli ieviest dažādus jaunus digitālos risinājumus savā pamatdarbībā tādā veidā veicinot ne tikai savu attīstību, bet visas Latvijas tautsaimniecības attīstību.”Šī projekta ietvaros EDI sniegs konsultācijas uzņēmumiem, lai veidotu transformācijas ceļa karti un kompānijas attīstības stratēģiju, iesaistīsies lekciju kursu veidošanā un pasniegšanā, palīdzēs uzņēmumiem meklēt finansējumu priekš digitālās transformācijas, piedalīsies tīklošanās aktivitātēs un ekosistēmas veidošanā, veiks pētniecību jaunu produktu izstrādei, nodrošinās piekļuvi pētniecības infrastruktūrai, kā arī konsultēs uzņēmumus saistībā ar tehnoloģijas izstrādes jautājumiem.Vairāk uzzināt par DaoL  projektu iespējams sazinoties ar Egilu Bēriņu (+371 67558238 )