Schematic of EDI solution for COV-MITIGATE

No šī gada 1. jūlija EDI uzsāk dalību pētnieciskajā konsorcijā “Multidisciplināra pieeja COVID19 un citu nākotnes epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai Latvijā” (COV-MITIGATE), kas risinās Valsts Pētījumu Programmas “Covid-19 seku mazināšanai” apakšuzdevumu 6.1. monitorēt un prognozēt Covid-19 izplatību un to ietekmējošos faktorus Latvijā, izmantojot epidemioloģisko informāciju, molekulāros datus un modelēšanu, lai mazinātu infekcijas izplatību, laikus identificētu un novērstu jaunus uzliesmojumus, kā arī paaugstinātu gatavību citu līdzīgu slimību uzliesmojuma gadījumā un sezonālas Covid-19 izveidošanās iespējai, veikt visaptverošus epidemioloģiskos pētījumus SARS-CoV-2 vīrusa klātbūtnes noteikšanai ārējā vidē un SARS-CoV-2 vīrusa skartajā mājsaimniecībā esošajos istabas dzīvniekos, lai izprastu, kādi varētu būt optimālie drošības pasākumi, lai pēc iespējas mazinātu apkārtējās vides, kā arī istabas dzīvnieku ietekmi uz vīrusa turpmāko izplatību un izstrādātu rekomendācijas infekcijas ierobežošanai, kā arī veikt pētījumus, lai novērtētu kolektīvās imunitātes veidošanos.

Projekta vadošais partneris ir Latvijas Universitātes Medicīnas Fakultāte, un komandā piedalās arī Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra, Rīgas Stradiņa Universitātes, BIOR – pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta, Rīgas Tehniskās Universitātes un Latvijas Lauksaimniecības Universitātes pētnieki.

EDI šajā projektā strādās pie apakšuzdevuma inovatīvas tehnoloģijas izstrādei – izveidot malas (edge) sistēmas prototipu kas limitētos resursos saglabājot cilvēku privātumu var video noteikt cilvēku atrašanās vietu un pētniekiem nodrošināt uzticamu informāciju par attālumu starp cilvēkiem telpās laika griezumā.