2023. gada5.-6. jūlijā Dr. sc. comp. Modris Greitāns un Dr. Armands Ancāns piedalījās Horizon Europe/KDT JU programmas projekta “Sustainable and green electronics for circular economy” (SUSTRONICS) uzsākšanas pasākumā Best, Nīderlandē.

SUSTRONICS projekta mērķis ir atbalstīt Eiropas atjaunojamās elektronikas industriju cirkulārās ekonomikas, ekodizaina, biomateriālu un efektīvu ražošanas procesu virzienos. Tajā ir iesaistīti 46 partneri no 11 valstīm un kopējais projekta budžets ir ~ 30 miljoni eiro.

Elektronikas un datorzinātņu institūts projekta ietvaros izstrādās vadlīnijas un pieeju standartizētai valkājamu sensoru starpsavienojumu ražošanas tehnoloģijai, kā arī demonstrācijas ierīci energoefektīvai bioimpedances mērīšanai, izmantojot ilgtspējīgu materiālu elektrodus.