Š.g. 8. janvārī Latvijas Kultūras akadēmijas teātra mājā “Zirgu pasts” notika Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstādes “Zinātne Latvijai 2024” atklāšana, kurā piedalījās arī EDI vadošais pētnieks Dr.sc.ing. Rihards Novickis – viens no 12 zinātnes stāstu varoņiem.

IZM veidotais kalendārs un izstāde “Zinātne Latvijai 2024” jau septīto gadu vēsta par divpadsmit Latvijas zinātniecēm un zinātniekiem un viņu sasniegumiem.

Tie ir 12 stāsti par aizrautīgām, neierobežota radošuma apveltītām un savā nozarē izcilām personībām. Darbojoties tādās jomās kā heterogēnas vienčipa sistēmas un to programmēšana, inovatīvi polimēri, litija un nātrija jonu bateriju materiāli, satelītdati un ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, molekulārā ģenētika un funkcionālā genomika, fluora un supramolekulārā ķīmija, zemes resursu un ainavu ilgtspējīga pārvaldība, radošā uzņēmējdarbība, ilgtspējīgu materiālu pielietojums iepakojumos, notekūdeņu monitorēšana un attīrīšana – zinātnieki ar saviem pētījumiem palīdz rast risinājumus globāliem izaicinājumiem un ikdienas problēmām.

Kalendāra mērķis palīdzēt ikvienam ieraudzīt to, ka pasaules daudzveidībā viss – kā fizika un lirika, tā ķīmija un mūzika – ir vienots un nenodalāms un nevar pastāvēt cits bez cita!

Un, kā atzīst Dr. Rihards, tad “ Strādāt starptautiskos pētniecības projektos ir privilēģija. Tā ir iespēja satikt nopietnus speciālistus no visas pasaules un nepārtraukti mācīties no tiem” (plašāk videostāstā: https://www.youtube.com/watch?v=-YACPbSFwsY).