2024. gada 22. un 23. maijā, Elektronikas un datorzinātņu (EDI) direktora vietnieks attīstības jautājumos un Robotikas un mašīnuztveres laboratorijas vadošais pētnieks Dr. sc. ing. Kaspars Ozols piedalījās Apvārsis Eiropa ECSEL-JU “Automašīnu inteliģence savienotai un koplietojamai mobilitātei” (AI4CSM) projekta tikšanās pasākumā Viļņā, Lietuvā. Pasākuma laikā norisinājās diskusijas par jaunākajiem sasniegumumiem pētījumos kā arī plānoti projekta gala demonstratori. Tanī skaitā EDI izstrādātā, uz mākslīgo intelektu balstītā, tuvas darbības un augsta izķirtspējas 360 grādu automašīnas uztveres sistēma.