2024. gadā no 11. līdz 12. jūnijam norisinājās “Periferiālā mākslīgā intelekta tehnoloģijas optimizētai iegultās apstrādes veiktspējai” (EdgeAI) starptautisko partneru tikšanās – šoreiz tikšanos organizēja EDI.

Intensīvu divu dienu programmā projekta dalībnieki no visas Eiropas dalījās ar jau paveikto un piedalījās aktīvās diskusijās par sadarbības efektivitātes uzlabošanu un turpmākajiem soļiem projekta izpildē. Šajā projektā EDI ir 4. vērtību ķēdes (VC4) “Mobilitāte”, un divu šīs vērtību ķēdes demonstratoru VCD4.1 – “Kognitīvo mobilo multiaģentu platforma” un VCD4.2 “Ceļa apstākļu uztveres vienības” vadošais partneris.
EDI Robotikas un mašīnuztveres laboratorijas pētnieks Ph.D Jānis Ārents iepazīstināja projekta dalībniekus ar VC4 mērķiem, progresu un plānotajām aktivitātēm. Pēc tam tika prezentēti J. Ārenta un EDI Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas pētnieka Ph.D Jāņa Judvaiša vadītie demonstratori VCD4.1 un VCD4.2., detalizēti izklāstot definētās sistēmas arhitektūras, lietojumgadījumus, plānotos programmatūras/aparatūras modeļus un mākslīgā intelekta lietojumu.

Vairāk par projektu: https://www.edi.lv/projects/periferiala-maksliga-intelekta-tehnologijas-optimizetai-iegultas-apstrades-veiktspejai-edgeai/