Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekts  „Bezvadu sensoru tīkls vilciena integritātes kontrolei”  (“INTKO”), Līguma Nr. KC-PI-2017/93


31.07.2018.

Laika posmā no 2018.g.1.maija līdz 31.jūlijam EDI zinātniskais personāls kopā ar komercializācijas ekspertu strādāja pie projekta „Bezvadu sensoru tīkls vilciena integritātes kontrolei”  (INTKO), Līguma Nr. KC-PI-2017/93 tehniski ekonomiskās priekšizpētes (turpmāk – TEP) izstrādes. Paralēli TEP izstrādei  iepirkuma EDI 2018/7 uzvarētājs SIA „Karlson Consulting” strādāja pie projekta komercializācijas stratēģijas (turpmāk – KC) izveides.

Tehniskās un ekonomiskās priekšizpētes ziņojuma ietvaros tika identificēti un analizēti tehnoloģijas četri potenciālie tirgi: 1) vilcienu integritāte; 2) objektu pozīcijas izsekošana; 3) rūpniecisko iekārtu monitorings un 4) naftas un gāzes cauruļvadu monitorings. Pēc padziļinātas tirgus izpētes, naftas un gāzes cauruļvadu monitoringa tirgus tika identificēts kā primārais tehnoloģijas tirgus.

TEP izstrāde ietvēra pašreizējās EDI izstrādātās tehnoloģijas aprakstu un tās pielietojumu veidu noskaidrošanu, risku analīzi, tehnoloģisko izaicinājumu identificēšanu, tirgus izpēti, tirgū ieiešanas stratēģiju, ekonomiskā pamatojuma 5 gadu periodam izstrādi, tehnoloģijas pārdošanas ieņēmumu aprēķinu un spin-off uzņēmuma izveides izmaksas, intelektuālā īpašuma definēšanu un aizsardzību pašreizējās tehnoloģiju analīzes ietvaros.

Komercializācijas stratēģijā ir detalizēti izklāstīti tehnoloģijas attīstīšanas un komercializācijas secīgi soļi: 1) programmatūras uzlabojumi un iespējamie sensoru papildinājumi; 2) tehnoloģijas papildināšana ar radio sakaru risinājumiem; 3) Enerģijas izmantošana un energoefektivitātes uzlabošana; 4) Tehnoloģijas un prototipa testēšana reālajā vidē; 5) Atgriezeniskās saites iegūšana un kontaktu dibināšana; 6) Intelektuālā īpašuma tiesību nodošana.

Šai tehnoloģijai ir ļoti augsts komercializācijas potenciāls tieši cauruļvadu uzraudzībā. Tehnoloģijas pielietojums, galvenokārt, ir saistīts ar nelikumīgu savienojumu atklāšanu, huligānismu vai bojājumu identificēšanu. Lai apstiprinātu tehnoloģijas pielietojamību attiecīgajā jomā, tehnoloģija tika pārbaudīta reālā vidē, pievienojot sensoru mezglus siltuma pārvades cauruļvadiem dažādās vietās. Eksperimenta rezultāti bija daudzsološi – tehnoloģija ļāva zinātniekiem noteikt vibrācijas, to intensitāti un atrašanās vietu 100m attālumā, tādējādi sasniedzot TRL5 līmeni. Kā komercializācijas stratēģijā norādīts, komanda ir pārliecināta, ka viņi spēs tehnoloģiju veiksmīgi attīstīt līdz TRL8 līmenim.
Ekonomiskā pamatojuma aprēķini parāda, ka tehnoloģijai ir augsts komercializēšanas potenciāls, jo gūstamais labums ir augstāks par nepieciešamajām investīcijām.

31.07.2018. EDI iesniedza projekta 1. etapā izstrādātos dokumentus: tehniski ekonomisko priekšizpēti, komercializācijas stratēģijuun komercializācijas pasākuma plānu Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūrā tālākai izvērtēšanai, lai saņemtu atbalstu 2.projekta īstenošanas posmam.


24.04.2018.

Vienošanās ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), Nr.KC-L-2017/14 un Nr. KC-PI-2017/93

Projekta vadītājs: Kaspars Ozols, e-pasts: kaspars.ozols@edi.lv.

Projekta īstenošanas vieta – Elektronikas un datorzinātņu institūts.

Projekta izpildes termiņš: no 2018.gada 29.janvāra līdz 2018.gada 31.jūlijam

Projekta kopējais finansējums: līdz 27 777,78 EUR, no tā ERAF finansējums līdz 25 000 EUR.

Projekta mērķis – attīstīt EDI izstrādāto tehnoloģiju – bezvadu sensoru tīklu (BST) vilciena integritātes kontrolei (šobrīd TRL5 līmenis) līdz tehnoloģijas praktiskam pielietojumam (TRL8 līmenim) dzelzceļa vai citās industrijās, kas tiks noskaidrotas projekta īstenošanas pirmajā etapā, veicot tehniski ekonomisko priekšizpēti un izstrādājot komercializācijas stratēģiju.

Esošajai EDI izstrādātajai bezvadu sensoru tīklu (BST) vilciena integritātes kontroles tehnoloģijai ir vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar jaunākajām vilcienu integritātes tehnoloģijām (ERTMS 2. līmenis). Priekšrocības iekļauj gan izstrādes procesu, gan uzstādīšanu, gan lietošanu:

  • Piedāvātās tehnoloģijas izstrāde ir relatīvi lēta, jo tā sastāv no komerciāli pieejamām komponentēm un materiāliem. Sistēmas lielākā vērtība ir speciālai veidota aparatūra un iegultā inteliģence;
  • Piedāvāto iekārtu izvietošana ir vieglāka un lētāka (~10 reizes). Esošo vilciena drošības sistēmu izvietošanai ir nepieciešams izvietot vadus  simtiem kilometru garumā . Turklāt, lai uzstādītu un apkalpotu esošās dzelzceļa drošības sistēmas simtiem kilometru garumā, ir nepieciešams iesaistīt specializētu dzelzceļa personālu. Mūsu risinājums ļauj aprīkot vilcienus to piestātnēs;
  • Būtiska priekšrocība ir  piedāvātās sistēmas savietojamība ar jau esošajām ERTMS pirmā vai otrā līmeņa sistēmām un tā darbosies ka daļa no ERTMS 3. līmeņa sistēmas;
  • Piedāvātās sistēmas uzturēšana ir vieglāka, lētāka un drošāka. Cilvēkresursi tiek ietaupīti, jo dzelzceļa speciālistiem problēmu noteikšanai nav jāpārbauda kompleksa sistēma visu sliežu garumā, kā arī nav jāveic bīstami remonta darbi uz sliedēm vai to tuvumā. Tā kā piedāvātajā sistēmā bezvadu tīkls iekļauj visu vilciena sastāvu, defektus ir iespējams atrast autonomi, uz vilciena (vai no centrāles), bez dzelzceļa inženieru monitoringa;
  • Tehnoloģiju var izmantot, lai uzraudzītu neparastas vibrācijas, kas var norādīt uz vilciena vai sliežu defektiem;
  • Salīdzinot EDI tehnoloģiju ar citiem literatūrā atrodamiem BST risinājumiem, kas nav nopērkami, piedāvātā metode ir uzticamāka, jo tā iekļauj vairākus sensoru mērījumus.

Salīdzinot ar konkurējošām metodēm, EDI izstrādātā pieejas nodrošina augstu precizitāti (GPS – 1m), mazu jaudas patēriņu (baterijas laiks: 365 dienas, vai līdz pat 10 gadiem ar enerģijas ievākšanu), pielāgojamu reālā laika datu iegūšanu, sākot no 100ms utt. Ņemot vērā sistēmas veiktspēju, papildus vilcienu integritātes monitorēšanai, to var lietot arī privātajā biznesā, reāla laika kravas pārvadājumu monitorēšanai. Tehnoloģiju var izmantot arī citos pielietojumos, kur ir svarīgi izsekot objekta atsevišķo daļu kustībām, piemēram, ūdens straumju plūsmu un zvejas tīklu monitorēšanai jūrās, neparastu vibrāciju monitoringam būvniecības objektos un kravu monitoringam loģistikas sfērās.

EDI izstrādātais prototips ir paredzēts, lai aizstātu esošos risinājumus – ierīces, kas tiek izvietotas uz paša dzelzceļa – ERTMS level 2, ERTMS level 1, asu skaitītāji, sliežu ķēdes utt., kas nozīmē neizmantot aprīkojumu, kas ir izvietots uz/blakus dzelzceļa līnijām, tādējādi palielinot ne tikai dzelzceļa infrastruktūras caurplūdi, bet arī efektivitāti un drošību transportēšanā, apkopē, enerģijas patēriņā un resursu izšķērdības ziņā.

Izstrādātā tehnoloģija būs inovatīvs solis transporta industrijas attīstībā, jo šobrīd tirgu nav pieejams neviens produkts, kas spētu nodrošināt nepieciešamo funkcionalitāti. Jaunāko sensoru, procesoru un bezvadu komunikācijas produktu pielietošana ļaus izstrādāt inovatīvu un modernu tehnoloģiju, kas būs mūsdienu prasībām atbilstoša informācijas un komunikācijas tehnoloģijas sistēma derīga privātajā un valsta sektorā.

Pirmajā projekta īstenošanas etapā līdz 2018.gada 31.jūlijam tiks veikta tehniski ekonomiskā priekšizpēte bezvadu sensoru tīklu (BST) vilciena integritātes kontroles tehnoloģijai un izstrādāta komercializācijas stratēģija ar mērķi tehnoloģijas komercializācijas iespējas vietējos un ārvalsts tirgos.

Projekta īstenošanas vieta – Elektronikas un datorzinātņu institūts.

Projekta izpildes termiņš: no 2018.gada 29.janvāra līdz 2018.gada 31.jūlijam

Projekta kopējais finansējums: līdz 27 777,78 EUR, no tā ERAF finansējums līdz 25 000 EUR.