Zinātnisko pētījumu projekts

Nr.05.1390 ”Enerģijas patēriņa un laika nosacījumiem adaptīvu iegultu sistēmu analīze un izstrāde”-vad. Aldis Baums (2005.-2008. gads);