Zinātnisko pētījumu projekts

Nr.05.1394 ”Informacionālais drošums: teorētiskie aspekti un datu aizsardzības metodoloģiskie risinājumi”- vad. Vladimirs Pelipeiko (2005.-2008. gads);