Cost 229. Irregularized Digital Signal Processing in Telecommunications.

Duration: 1993 – 1994 (24 months).

Iesaistītie zinātnieki

    Dr. sc. comp. Modris Greitāns

    EDI direktors, vadošais pētnieks

    +371 67554500
    [protected]