Dr. sc. comp. Modris Greitāns

EDI direktors, vadošais pētnieks
+371 67554500
[protected]

Modris Greitāns EDI strādā kopš 1990.gada. Institūta direktors kopš 2007.gada (2015-2019 – zinātniskais direktors). Zinātņu doktora grādu ieguvis 2000.gadā, aizstāvot promocijas darbu “Neregulāri diskretizētu signālu rekonstrukcija”. 2018.gadā ievēlēts par LZA īsteno locekli. Zinātnisko pētījumu tematika ir saistīta ar signālu un attēlu apstrādi, mākslīgo intelektu, lietu interneta pielietojumiem viedā transportā, nākotnes un personalizētā medicīnā (viedas valkājamas sensoru sistēmas), Industrija4.0 risinājumos , drošībai u.c.

2014.-2017. gados vadījis Valsts pētījumu programmu IKT jomā “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (SOPHIS), kurā būtiska sadaļa veltīta viedu iegultu kooperatīvu sistēmu tehnoloģiju attīstībai. Kopš 1992.gada pieredze vairāk kā 20 starptautisko un 20 Latvijas pētniecības projektu vadībā un īstenošanā, tajā skaitā šobrīd ir Latvijas partnera daļas
vadītājs „Apvārsnis2020” projektos „Autodrive” (veltīts pašbraucošu transportlīdzekļu tehnoloģiju attīstīšanai), ENACT (veltīts uzticamai un viedai darbībai lietu interneta sistēmās), AI4DI (veltīts mākslīgā intelekta paņemienu ieviešanai industrijas procesu automatizācijā), kā arī FlagERA projektā “Convergence”, (veltīts valkājamu viedu sensoru sistēmu attīstībai nākotnes medicīnas pielietojumiem).

Kopējais publicto darbu skaits vairāk kā 120, t.sk. 72 publikācijas SCOPUS datubāzē (H-indekss 9); 3 reģistrēti Eiropas patenti un 5 Latvijas patenti. Vadījis piecus aizstāvētus promocijas un 23 maģistra
darbus.

2018.gadā saņēmis Eižena Āriņa balvu (IT nozares augstākais apbalvojums Latvijā); Līdzautors 2018. gadā LZA prezidenta pateicības rakstu saņēmušai „Oriģināla pieeja mākslīgo neironu tīklu arhitektūras
transformēšanai programmējamo loģisko masīvu struktūrās”; 2017. gadā LZA prezidenta pateicības rakstu saņēmušam „Pirmie pašbraucoša auto braucieni Latvijā”; 1997. gadā Eiropas „IT Prize” saņemušai „DASP-lab system”.

Žurnāla „Automatc Control and Computer science” galvenais redaktors, LZP loceklis, LZA prezidenta padomnieks, Valsts zinātnisko institūtu asociācijas valdes loceklis, EDI zinātniskās padomes loceklis,  Latvijas pārstāvis kopuzņēmuma ECSEL dalībvalstu vadības padomē, RTU Promocijas padomes “Elektronika un telekomunikācijas” loceklis

Saistītie projekti

Saistītās publikācijas

Saistītie patenti