Dr. sc. comp. Modris Greitāns

Dr. sc. comp. Modris Greitāns

EDI direktors, vadošais pētnieks
+371 67554500
[protected]

Dr.sc.comp., LZA akadēmiķis Modris Greitāns EDI strādā kopš 1990.gada. Institūta direktors kopš 2007.gada (2015-2019 – zinātniskais direktors). Zinātņu doktora grādu ieguvis 2000.gadā, aizstāvot promocijas darbu “Neregulāri diskretizētu signālu rekonstrukcija”. 2012.gadā ievēlēts par LZA korespondētājlocekli un 2018.gadā par LZA īsteno locekli. Zinātnisko pētījumu tematika ir saistīta ar signālu un attēlu apstrādi, mākslīgo intelektu, lietu interneta pielietojumiem viedā transportā, nākotnes un personalizētā medicīnā (viedas valkājamas sensoru sistēmas), Industrija4.0 risinājumos , drošībai u.c.

2014.-2017. gados vadījis Valsts pētījumu programmu IKT jomā “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (SOPHIS), kurā būtiska sadaļa veltīta viedu iegultu kooperatīvu sistēmu tehnoloģiju attīstībai. Kopš 1992.gada pieredze vairāk kā 20 starptautisko un 20 Latvijas pētniecības projektu vadībā un īstenošanā, tajā skaitā šobrīd ir Latvijas partnera daļas vadītājs „Apvārsnis2020” projektos „5G-Route” (veltīts 5G funkciju pārbaudei reālistiskos apstākļos automatizētās mobilitātes pielietojumos), ENACT (veltīts uzticamai un viedai darbībai lietu interneta sistēmās), AI4DI (veltīts mākslīgā intelekta paņēmienu ieviešanai industrijas procesu automatizācijā), kā arī LV-LT-TW pētījumu programmas projektā RoVAM (veltīts viedo mikrorobotu tehnoloģiju attīstīšanai manipulācijām ar šūnām) un LZP projektā MIRSA (veltīts ultraplatjoslas radaru signālu apstrādei) un valkājamu viedu sensoru sistēmu attīstībai nākotnes medicīnas pielietojumiem).

Kopējais publicēto darbu skaits vairāk kā 120, t.sk. 77 publikācijas SCOPUS datubāzē (H-indekss 10); 3 reģistrēti Eiropas patenti un 5 Latvijas patenti. Vadījis piecus aizstāvētus promocijas un 25 maģistra darbus.

2018.gadā saņēmis Eižena Āriņa balvu (IT nozares augstākais apbalvojums Latvijā); Līdzautors 2018. gadā LZA prezidenta pateicības rakstu saņēmušai „Oriģināla pieeja mākslīgo neironu tīklu arhitektūras transformēšanai programmējamo loģisko masīvu struktūrās”; 2017. gadā LZA prezidenta pateicības rakstu saņēmušam „Pirmie pašbraucoša auto braucieni Latvijā”; 1997. gadā Eiropas „IT Prize” saņemušai „DASP-lab system”.

Žurnāla „Automatic Control and Computer science” galvenais redaktors, LZA ārlietu sekretārs, valdes loceklis, Valsts zinātnisko institūtu asociācijas valdes loceklis, EDI zinātniskās padomes loceklis,  Latvijas pārstāvis kopuzņēmuma ECSEL dalībvalstu vadības padomē, RTU Promocijas padomes “Elektronika un telekomunikācijas” loceklis.

Nesenie projekti

Nesenās publikācijas

Patenti