Projekta mērķi un uzdevumi

Projekta COACCEL ideja ir izstrādāt jaunu metodi un mērījumu sistēmu būvkonstrukciju savienojumu kvalitātes un / vai nolietojuma novērtēšanai. Metodes pamatā ir divas pamatpieejas:
1) savienoto konstrukcijas elementu koaksiālo vibrāciju korelāciju matemātiskā analīze sešās brīvības pakāpēs (trīs no tām ir lineāri paātrinājumi un pārējās trīs ir leņķiski paātrinājumi), izmantojot trīsdimensiju akselerometrus un 3-D žiroskopus un
2) sastāvdaļu mehānisko pašsvārstību frekvenču analīze. Projekts ir būvniecības inženierzinātnes, elektronikas, sensoru un signālu apstrādes nozaru sinerģija. Tāpēc projekta realizēšanai ir paredzēta Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes un Elektronikas un datorzinātnes institūta mijiedarbība.

EDI veicamajiem uzdevumiem projektā

1) Kopīga metodes izstrāde konstrukciju savienojumu kvalitātes novērtēšanai, izmantojot koaksiālo paātrinājumu korelācijas 6-D telpā;
2) Eksperimentālās aparatūras un programmatūras kompleksa datu iegūšanas un pārraidei izveide;
3) Elektronisko shēmu projektēšana un izgatavošana eksperimentālām kompleksam;
4) Sistēmas testēšana un optimizācija.

Iesaistītie zinātnieki

    no photo
    Aleksejs Tatarinovs
    [protected]