Projekta “Latvijas Digitālais akselerators (DAoL)” ir veidots ar mērķi veicināt digitālo transformāciju un inovācijas, lai uzlabotu Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti, izmantojot jaunus digitālos risinājumus, lai palielinātu ieguldījumus IKT tehnoloģiju pētniecībā un attīstībā.

Projekta mērķi un aktivitātes

Projekta jeb jaunā Eiropas digitālā inovāciju centra (EDIC) pirmo 3 gadu mērķi ir izveidot pilnībā funkcionējošu EDIC, atbalstīt vismaz 3500 gala labuma guvējus, ieguldīt 6,7 miljonus euro digitālajā transformācijā, kā arī piesaistīt vismaz 2,4 M gala labuma saņēmēju atbalstam no citiem finanšu avotiem.

Latvijas Digitālais akseleratora (DAoL) specializācija:

 • AI ar specializāciju jaunu digitālo produktu un digitālo pakalpojumu pētniecībā un attīstībā;
 • 5G t.sk. pielietojums IoT, Enerģijas Internets, Savienojamības tehnoloģijas, Autonoms un kontrolēts transportlīdzekļi, roboti.
 • GovTech, t.sk. Valdība kā platforma, kiberdrošība, kvantu tehnoloģijas un EdTech.

Latvijas Digitālais akselerators (DAoL) ir izveidots kā vienas pieturas aģentūra, lai palīdzētu uzņēmumiem kļūt konkurētspējīgākiem par to digitalizācijas procesiem, produktiem vai pakalpojumiem.

Projekta mērķa grupa ir sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, biedrības un nodibinājumi, kas apvieno vairākus komersantus, publiskas personas vai to institūcijas, publisku personu kapitālsabiedrības, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas, kas reģistrētaS Latvijas Republikas teritorijā un kas var izstrādāt un ieviest jaunus digitālās transformācijas produktus.

Galvenās darbības – digitālā brieduma testu, ceļa karšu un atzinumu gatavošana gala labuma guvējiem, atbalsts eksperimentēšanas, pilotēšanas un testēšanas darbībām, konsultēšana un mentorings, apmācības un IKT prasmju attīstība, finansējuma piesaistes konsultācijas, tīklošana un pieeja inovāciju ekosistēmai.

Projekta partneri

Projektā ir iesaistīti 20 partneri, kas nodrošina piekļuvi plašai pētniecības un tehnoloģiskajai pieredzei, kā arī atbalstam uzņēmējdarbībai un inovācijām. Konsorcijā ir 4 partneri ar digitālo inovāciju centru pieredzi, 3 vadošās un 3 reģionālās Latvijas augstskolas, inovatīvas NVO ar ilggadēju pieredzi atbalsta sniegšanā augsto tehnoloģiju un zaļo tehnoloģiju jomās, kā arī reģionālā un tehnoloģiskā attīstībā. Latvijas Digitālais akselerators (DAoL) nodrošinās piekļuvi jaunākajām digitālajām prasmēm un atbalstīs produktu inovācijas.

 • VAS “Elektroniskie sakari”;
 • Nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”;
 • Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris;
 • Valmieras Attīstības aģentūra;
 • LDA Rēzeknes filiāle;
 • Rēzeknes dome;
 • Latvijas Universitāte;
 • Liepājas Universitāte;
 • Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (iepriekš – Latvijas Lauksaimniecības universitāte);
 • Rīgas Tehniskā universitāte;
 • Vidzemes Augstskola;
 • Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts;
 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija;
 • Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts;
 • Elektronikas un datorzinātņu institūts;
 • SIA “Baltic Open Solutions Center”;
 • SIA “DATI Group”;
 • Nodibinājums “TechHub Riga”;
 • SIA “Helve”;
 • SIA “LEITC” jeb Latvijas Elektronikas iekārtu testēšanas centrs.

Rezultāti un ietekme

EK projekta laikā plānots, pirmkārt, pārbaudīt digitālo briedumu un sagatavot digitālās transformācijas ceļa kartes vismaz 1236 subjektiem, otrkārt, nodrošināt piekļuvi testēšanai, prototipu veidošanai un eksperimentēšanai vismaz 128 subjektiem, treškārt, apmācībās iesaistīt vismaz 360 subjektus, ceturtkārt, piesaistīt finansējumu vismaz 46 subjektiem un īstenot vismaz 40 sadarbības.

Atveseļošanās fonda projekta plānotie rezultāti paredz nodrošināt atbalstu digitālās transformācijas jomā 3500 gala labuma guvējiem.

Projekta termiņš

EK projekta aktivitātes plānotas 3 gadu garumā no 2022. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31.augustam.

AF projekta ilgums ir 46 mēneši no 2022. gada septembra līdz 2026. gada jūnijam.

Projekta budžets

Projekta kopējās izmaksas ir 6 765 999,64 EUR, no tām 1 765 999,64 EUR sedz Eiropas Komisija programmas “Digitālā Eiropa” ietvaros un 5 miljonus EUR – Atveseļošanās fonda finansējums.

EDI sniegs arī testēšanas un eksperimentēšanas pakalpojumus, piedalīsies tīklošanās aktivitātēs un ekosistēmas veidošanā, veiks pētniecību jaunu produktu izstrādei, nodrošinās piekļuvi pētniecības infrastruktūrai.

“Mūsdienu digitālajā laikmetā uzņēmumiem ir jo īpaši svarīgi maksimāli ātri ieviest jaunus digitālus risinājumus, jo tas ļauj palielināt konkurētspēju, gūt lielākus ieņēmumus, radīt jaunus produktus un pakalpojumus vai transformēt esošos, uzlabot produktu un pakalpojumu kvalitāti, paaugstināt darbinieku produktivitāti, kā arī samazināt izmaksas, optimizēt procesus  utt. Uzskatu, ka DAoL projekts ir lielisks instruments, lai uzņēmumi spētu ātri un viegli ieviest dažādus jaunus digitālos risinājumus savā pamatdarbībā, tādā veidā veicinot ne tikai savu attīstību, bet visas Latvijas tautsaimniecības attīstību,”

uzsver EDI projekta vadītājs, inovāciju eksperts un sarežģītu kompleksu risinājumu komercializācijas eksperts Egils Bēriņš.

Vairāk uzzināt par DAoL  projektu iespējams, sazinoties ar Egilu Bēriņu (+371 67558238, eberins@edi.lv).

Projekta mājaslapa: https://www.digitallatvia.lv/edic-latvija/

 

Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta “Latvijas Digitālais akselerators” DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002.
Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.

Krišjānis Nesenbergs 21. decembrī 2023 piedalījās vebinārā “Izaicinājumi droša lietu interneta radīšanā”, kurā ar pieredzi dalījās arī viena IT kompānija un RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes pārstāvis. Vebināru organizēja kompānija „Latvijas Digitālais akselerators”  un (DaoL) un galvenie mērķi ir veicināt digitālo transformāciju un inovācijas, uzlabot Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un publisko pakalpojumu kvalitāti, izmantojot jaunus digitālos risinājumus, kā arī veicināt investīcijas IKT tehnoloģiju pētniecībā un attīstībā. Bija uzaicināti interesenti no visas Latvijas.

Krišjānis Nesenbergs pastāstīja par EDI apmācību tēmu: „Kiberdrošība un sensoru tīkli” tas ir , ar kādām problēmām būs jasaskarās, kāpēc tādas specifiskas apmācibas ir vajadzīgas un ko apmācību dalībnieki uzzinās.  Prezentācijā tika iekļauta gan programmatūras, gan iekārtu, gan vadības bloku, gan mikročipu  apskats sakarā ar kiberdrošību.

Pasākums notika Eiropas Komisijas Granta programmas “The Digital Europe Programme”

projekta “Latvijas Digitālais akselerators, DAoL”, id. Nr. 101083718 ietvaros.

Saistītās ziņas