KoDe – Līgumpētījums par attēlu apstrādes algoritma izveidi simbolu kombināciju atpazīšanai video plūsmā. Noslēgts ar SIA XpressHD.

Iesaistītie zinātnieki

    Dr. sc. comp. Modris Greitāns

    EDI direktors, vadošais pētnieks

    +371 67554500
    [protected]