Zinātnisko pētījumu projekts

Nr.05.1395 ”Multivides sistēmu ar jauktiem (analogajiem un diskrētajiem) signāliem (MSJS) verifikācija”- vad. Valērijs Zagurskis (2005.-2008. gads);