Zinātnisko pētījumu projekts

Nr.05.1430 ”Naikvista filtri reālas formas impulsiem un to adaptīvie algoritmi”- vad. Evalds Hermanis (2005.-2008. gads);