“Pētījums par jaunu elektroniskās skaņas apstrādes ierīces uzbūvi profesionālai aktīvai akustiskai sistēmai ar ruporu tipa skaņas izstarotāju, pielietojot daudzjoslu augstas precizitātes ciparu FIR filtrus un D-klases pastiprinātājus”

Pētījuma īstenotāji:

Galvenais izpildītājs: SIA “Square Audio”

Sadarbības partneris: Elektronikas un datorzinātņu institūts

Pētījuma īstenošanas laiks: 01.08.2013.-30.06.2014.

Elektronikas un Datorzinātņu Institūts veica pētījumu par iespēju rūpnieciski realizējamā veidā samazināt DSP jaudu, datu apstrādei vienlaicīgi izmantojot dažādas diskretizācijas frekvences dažādām akustiskās sistēmas frekvenču joslām.