Dr. sc. ing. Rolands Šāvelis

Pētnieks
+371 67558110
[protected]

Elektronikas un datorzinātņu institūtā strādā no 2006. gada. Galvenās intereses: diskrētā signālu apstrāde, notikumvadīta/signālatkarīga diskretizācija, signālu atjaunošana, spektrālā analīze, nestacionāru signālu apstrāde, asinhronas datu ieguves sistēmas, adaptīvā filtrācija, sistēmu modelēšana un simulācijas. No 2019. gada aprīļa ir Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadītājs.

Saistītie projekti

Saistītās publikācijas

Saistītie patenti