Dr. sc. ing. Rolands Šāvelis

Dr. sc. ing. Rolands Šāvelis

Pētnieks
+371 67558184
[protected]

Rolands Šāvelis ir pētnieks un EDI Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadītājs. Interešu tematikas ir signālu diskrētā apstrāde, notikum-vadīta/signāl-atkarīga diskretizācija, signālu atjaunošana, spektrālā analīze, nestacionāru signālu apstrāde, asinhronas datu ieguves sistēmas, adaptīvā filtrācija, modelēšana un simulācijas, mākslīgais intelekts.

Nesenie projekti

Nesenās publikācijas

Patenti