Dr. sc. ing. Rolands Šāvelis

Pētnieks
+371 67558110
[protected]

Elektronikas un datorzinātņu institūtā strādā no 2006. gada. Galvenās intereses: diskrētā signālu apstrāde, notikumvadīta/signālatkarīga diskretizācija, signālu atjaunošana, spektrālā analīze, nestacionāru signālu apstrāde, asinhronas datu ieguves sistēmas. No 2019. gada aprīļa ir Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadītājs.

Saistītie projekti

Saistītās publikācijas