Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekts  „Reāla laika stereo redzes dziļuma kartes sensors” (“STRIVE”), Līguma Nr. KC-PI-2017/96


31.07.2018.

Laika posmā no 2018.g.1.maija līdz 31.jūlijam EDI zinātniskais personāls kopā ar komercializācijas ekspertu strādāja pie projekta „Reāla laika stereo redzes dziļuma kartes sensors” (STRIVE), Līguma Nr. KC-PI-2017/96 tehniski ekonomiskās priekšizpētes (turpmāk – TEP) izstrādes. Paralēli TEP izstrādei  iepirkuma EDI 2018/6 uzvārētājs SIA „Earth Pumps” strādāja pie projekta komercializācijas stratēģijas (turpmāk – KC) izveides.

Tehniskās un ekonomiskās priekšizpētes ziņojuma ietvaros tika identificēti un analizēti tehnoloģijas trīs potenciālie tirgi: 1) drošības tirgus; 2) dronu tirgus un 3) ceļu kvalitātes analīzes tirgus. Pēc padziļinātas tirgus izpētes, dronu tirgus tika identificēts kā primārais tehnoloģijas tirgus. Pēc ienākšanas dronu tirgū reāla laika stereo redzes dziļuma kartes sensoru tehnoloģijai būs priekšrocības uzraudzības, ceļu kvalitātes noteikšana, autonomo automašīnu u.c. tirgus „iekarošanā”. TEP izstrādes laikā tika identificēti gan tehnoloģiskie, gan produktu attīstības riski, kā arī tika aprakstīti riska mazināšanas pasākumi. Eksperts izstrādāja projekta ekonomisko pamatojumu 5 gadu periodam, kas ietver finanšu pārskatu, darbības plānu un ganta shēmu plānoto aktivitāšu posmu / starpposmu 5 gadu perioda griezumā, izstrādāja veidus intelektuālā īpašuma definēšanai un aizsardzībai pašreizējās tehnoloģiju analīzes ietvaros.

Komercializācijas stratēģijas ietvaros tika balstīta uz atklājumiem, kas izdarīti uz FPGA balstītā stereoredzes tehnoloģijas TEP  dokumenta. KC ietver Lean Canvas stila biznesa plānu, vispārīgu informāciju par tehnoloģiju, tehnoloģijas pielietojuma salīdzinājumu dronu un drošības tirgiem, intelektuālā īpašuma stratēģiju tirgiem, PESTEL analīzi, finanšu plānu un ieņēmumus, riska analīzi un nepieciešamos soļus tehnoloģijas  komercializācijai.
EDI izstrādātajai reāla laika stereo redzes dziļuma kartes sensors tehnoloģijai ir liels potenciāls kļūt par komerciālu tehnoloģiju un sekmīgi „iekarot”  tirgus.

31.07.2018. EDI iesniedza projekta 1. etapā izstrādātos dokumentus: tehniski ekonomisko priekšizpēti, komercializācijas stratēģiju un komercializācijas pasākuma plānu Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūrā tālākai izvērtēšanai, lai pretendētu uz atbalstu 2.projekta īstenošanas posmam.


24.04.2018.

Vienošanās ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), Nr.KC-L-2017/14 un Nr. KC-PI-2017/96

Projekta vadītājs: Roberts Kadiķis, e-pasts: roberts.kadikis@edi.lv.

Projekta īstenošanas vieta – Elektronikas un datorzinātņu institūts.

Projekta izpildes termiņš: no 2018.gada 29.janvāra līdz 2018.gada 31.jūlijam

Projekta kopējais finansējums: līdz 27 777,78 EUR, no tā ERAF finansējums līdz 25 000 EUR

Projekta mērķis – attīstīt EDI izstrādāto tehnoloģiju – reāla laika stereo redzes dziļuma kartes sensoru (šobrīd TRL5 līmenis) līdz energoefektīvai, modulārai un praktiski pielietojamai tehnoloģijai (TRL7-8 līmenim) par zemām ražošanas izmaksām.

Tas tiks sasniegts:
1) Montējot stereo kameru ar modulāriem attēlu sensoriem, tādejādi aizvietojot ierobežotos un dārgos Pointgrey sensorus ar daudz efektīvāku risinājumu.
2) Novērtējot produkta prasības un izstrādājot specializētu PCB plati.
3) Izstrādājot programmatūras infrastruktūru kalibrēšanai, rekonfigurēšanai un saziņai.
4) Izstrādājot sensora specializāciju dažādiem pielietojumiem, adoptējot attēlu apstrādes algoritmus un izmantojot daļējo rekonfigurāciju.
5) Uzlabojot attēlu apstrādes algoritmus.

Viens no uzdevumiem projektā ir uzlabot dziļuma kartes iegūšanas algoritmus un lietot jaunu arhitektūru, lai implementētu dziļuma kartes sensoru, lietojot mūsdienīgu un efektīvu iegulto aparatūru. Pašreizējie risinājumi ir bāzēti uz dārgām, energo-neefektīvām tehnoloģijām, starojošiem sensoriem, kompleksiem algoritmiem vai neelastīgām implementācijām. Šis projekts ierosina lietot abu – programmējamās loģikas un procesora – priekšrocības, lai izveidotu lētu, reāla-laika dziļuma kartes sensoru ar uzlabotu funkcionalitāti, tādejādi apmierinot pašreizējo un nākotnes industriju prasības.

Viena no būtiskām reāla laika stereo redzes dziļuma kartes sensoru tehnoloģijas īpašībām ir tās spēja specializēties atkarībā no izvēlētā darbības scenārija, t.i. viens dziļuma kartes sensors var tikt konfigurēts un pielāgots atbilstošajai videi, tādējādi padarot produktu universālu. Rekonfigurācija norisināsies operēšanas vidē ar lietotāja interfeisa palīdzību. Procesora sistēma tiks izmantota, lai implementētu sadarbības funkcionalitāti ar iespēju integrēt lietotāja kodu.
Tehnoloģija dod iespēju izveido ļoti konfigurējamu sistēmu, kura sazinās izmantojot ātrus interfeisus, kā PCIe, gigabit internetu un praktiski jebkuru citu interfeisu, jo to var implementēt programmējamos loģikas masīvos. Uz doto brīdi tehnoloģija nav komercializēts produkts, kurš nodrošinātu sensora konfigurēšanu darba vidē un iespēju iestrādāt uz lēmumiem bāzētus scenārijus iekš sensora.

Galvenie reāla laika stereo redzes dziļuma kartes sensoru tehnoloģijas jauninājumi ir:
•    Stereo redzes algoritmu uzlabošana;
•    Sensora pielāgošana ar rekonfigurēšanas mehānismiem;
•    Lietotāja koda integrēšana sensorā, tādejādi dodot iespēju uz notikumiem bāzētai kooperācijai;
•    Sensora arhitektūra;
•    Savietojamība ar ROS operētājsistēmu.

Kopsavilkumā izvirzītās tehnoloģijas priekšrocības ir sekojošas:
•    Sensors ir pasīva sistēma;
•    2-10 reizes zemāks enerģijas patēriņš salīdzinot ar analogiem risinājumiem;
•    Augstā funkcionalitāte un savietojamība ar ROS;
•    Pieejama intensitātes/krāsu informācija;
•    Zemas ražošanas izmaksas;
•    Tirgū neeksistējošas rekonfigurēšanas iespējas;
•    Produkts ir bāzēts Eiropā.

Reāla laika stereo redzes dziļuma kartes sensoru tehnoloģijai ir plašs pielietojumu dažādās industrijās un jomās: transportlīdzekļu un gājēju drošībā, autonomo (pašbraucošo) auto industrijā, dronu un bezpilota lidmašīnu nozarē, vājredzīgo cilvēku atbalstā, cilvēku detektēšanā drošības nolūkiem, slimu pacientu uzraudzībā, reāla laika alfa kartes ģenerēšanā filmu uzņemšanas laukumos,papildinātās realitātes video spēlēs.

Pirmajā projekta īstenošanas etapā līdz 2018.gada 31.jūlijam tiks veikta reāla laika stereo redzes dziļuma kartes sensoru tehnoloģijas tehniski ekonomiskā priekšizpēte (TEP) un izstrādāta komercializācijas stratēģija ar mērķi identificēt tehnoloģijas pielietojumus un komercializācijas iespējas vietējos un ārvalsts tirgos. Šobrīd vislielākais tirgus potenciāls tiek saskatīts ražošanas un industriālo robotu jomā (Industrija 4.0).

Iesaistītie zinātnieki

    Dr. sc. ing. Rihards Novickis

    Vadošais pētnieks

    +371 67558288
    [protected]