Dr. sc. ing. Rihards Novickis

Vadošais pētnieks
+371 67558288
[protected]

Rihards sevi uzskata par sistēmas arhitektu, kura darbā bez matemātiskajām zināšanām ne mazāka loma ir intuīcijai. Viņa pētniecības grupa ne tikai programmē, bet arī domā, kā dažādos, līdz šim tikai programmatūras formātā pastāvošos algoritmus uzlabot un iestrādāt digitālās shēmās. Riharda veikto pētījumu galvenais mērķis ir radīt jaunas skaitļošanas koncepcijas un pieejas, tādējādi nodrošinot mūsu sabiedrības ilgtspējīgu attīstību. 2018. gadā viņš saņēma Latvijas Zinātņu akadēmijas atzinības rakstu par vienu no ievērojamākajiem Latvijas zinātnes sasniegumiem – oriģinālu pieeju mākslīgo neironu tīklu arhitektūras transformēšanai programmējamo loģisko masīvu struktūrās; un 2022. gadā jaunais zinātnieks aizstāvēja promocijas darbu “Stereoredzes algoritmu izpēte un realizācija heterogēnā iegultā sistēmā”. Turklāt, Riharda aizraušanās ir mūzika, un viņs jau vairākus gadus spēlē saksofonu.

Nesenie projekti

Nesenās publikācijas