Dr. sc. ing. Rihards Novickis

Vadošais pētnieks
+371 67558288
[protected]

Darbs zinātnē ir privilēģija, savukārt elektronika ir viena no svarīgākajām tautsaimniecības nozarēm pasaulē. Mūsu pētniecības grupas galvenais uzdevums ir radīt jaunas pieejas aprēķinu veikšanai, tādejādi nodrošinot mūsu sabiedrības ilgtspējīgu attīstību. Savu uzmanību galvenokārt vēršam uz inovatīvu digitālu shēmu sintēzi, jaunu sensoru izstrādi, attēlu apstrādi un heterogēnām vienčipa sistēmām. Ar prieku apspriedīšu mūsu kopīgo nākotni arī neformālā gaisotnē, uz tikšanos!

Apbalvojumi.
– (LV) Atzinība par vienu no svarīgākajiem Latvijas zinātnes sasniegumiem 2018. gadā par pētniecisku darbu “Oriģināla pieeja mākslīgo neironu tīklu arhitektūras transformēšanai programmējamo loģisko masīvu struktūrās”

Nesenie projekti

Nesenās publikācijas