Apraksts: viedā mobilā luksofora iekārtas prototipa eksperimentālā izstrāde, no kura, pēc tā testēšanas darbībā, tiks izveidots produkta rūpnieciskais modelis pārdošanai.

Iesaistītie zinātnieki

    Mg. sc. ing Juris Ormanis

    Pētnieks

    +371 67558154
    [protected]