Apraksts: viedā mobilā luksofora iekārtas prototipa eksperimentālā izstrāde, no kura, pēc tā testēšanas darbībā, tiks izveidots produkta rūpnieciskais modelis pārdošanai.

Iesaistītie zinātnieki

  Mg. sc. comp Ingars Ribners

  Zinātniskais asistents

  +371 67558135
  [protected]
  Mg. sc. ing Juris Ormanis

  Pētnieks

  +371 67558154
  [protected]