Mg. sc. ing Juris Ormanis

Mg. sc. ing Juris Ormanis

Pētnieks
+371 67558154
[protected]
Juris Ormanis ir Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieks. EDI strādā kopš 2016. gada. Absolvējis Transporta un Sakaru institūtu (Rīga, Latvija), kur 2019. gadā ieguva grādu – Inžinierzinātņu maģistrs elektronikā  un diplomu par izciliem aizsāvēšanas rezultātiem. Šobrīd studē Latvijas Universitātē, datorzinātņu doktorantūras programmā. Galvenokārt darbojās Body Area Network (BAN) jomā. Galvenās kompetences ir tādās jomās kā: elektronikas izstrāde; barošanas bloku izstrāde; sensoru sistēmas; inerciālo sensoru sistēmu izstrāde; inerciālo sensoru datu apstrāde; diskrēto signālu apstrāde; automatizācija; kiberfizikālās sistēmas; ciparu interfeisi. Pārzina vairākas programatūras izstrādes valodas/vides/rīkus: Embedded C, Python, Assembler, Matlab, Ladder logic. Ārpus pētnieciskā darba viņš pasniedz kursus Transporta un Sakaru institutā.

Nesenie projekti

Nesenās publikācijas