Projekta nosaukums „Elektronikas un datorzinātņu institūta Zinātniski eksperimentālā korpusa ēkas kadastra Nr.01000920440006 energoefektivitātes  paaugstināšana” projekta Nr.4.2.1.2./18/I/049


14.11.2019

Projekta ietvaros ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai paredzētie darbi līdz 2019. gada 31. oktobrim ir pabeigti, visi līgumi izpildīti paredzētajos termiņos.

Saskaņā ar  ēkas pagaidu energosertifikātu, ir redzams, ka energoefektivitātes paaugstināšanas  rādītāji ir sasniegti.

Projekta attiecināmās izmaksa nepārsniedz plānoto budžetu. Projekts tiek pabeigts, kā plānots, līdz gada beigām,


18.08.2019

Turpinās ēkas ārējo konstrukciju siltināšanas darbi, ir nosiltināts jumts un turpinās darbi pie fasādes siltināšanas. Saskaņā ar līgumu darbus paredzēts pabeigt līdz septembra beigām.

Jūnijā noslēgts līgums ar SIA „Enesan” par apkures sistēmas atjaunošanu.

Jūlijā uzsākti apkures sistēmas atjaunošanas darbi.


24.05.2019

Maijā sākta ārējo konstrukciju siltināšana,  plānots darbus pabeigt līdz oktobrim.

Apkures sistēmas atjaunošanai, pieteikušies 6 pretendenti. Noteikts uzvarētājs, plānots līdz jūnija vidum parakstīt līgumu par apkures sistēmas atjaunošanu.

Projektu paredzēts pabeigt līdz 2019. gada beigām


25.02.2019

Projekta ietvaros plānoti ieguldījumi Elektronikas un datorzinātņu institūta vajadzībām – 630 000 € vērtībā, t.sk. ERAF līdzfinansējums paredzēts – 535 500 € apmērā.

Projekta realizācijas laikā tiks uzlabota Zinātniski eksperimentālā korpusa  energoefektivitāte līdzīgi kā laboratoriju korpusam un vispārējās nozīmes ēkai.

Ņemot vērā, ēkas laboratoriju korpusa siltināšanas rezultāta apkure samazinājās par 50% un elektrības patēriņš par 30%, kā arī vispārējās nozīmes ēka tajā pašā laikā palielinot telpās temperatūru līdz komforta līmenim, Elektronikas un Datorzinātņu institūts darbu pie nākošo ēku siltināšanas sāka 2015. gadā. Tā kā valstī tika izsludināta  4.2.1.2. aktivitāte  „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”, institūts pieteica savu dalību tajā, kur ieguldītais finansējums tiek segts no ERAF līdzekļiem no 2016. gada  1. janvāra.

Energosertifikācijas rezultātā tika saņemti ieteikumi ēkas energoefektivitātes uzlabošanai.  Pēc tam uz šo ieteikumu pamata izstrādāts ēkas vienkāršotās atjaunošanas projekts saskaņā ar kuru tiek veikti darbi.

Uz projekta līguma parakstīšanas brīdi, ēkai ir veikta ēkas logu nomaiņu 2017. gadā.

Ir izsludināti iepirkums ārējo konstrukciju siltināšanai,  pieteikušies trīs pretendenti un izsludināts iepirkums apkures sistēmas atjaunošanai, pieteikušies 6 pretendenti. Notiek pretendentu pieteikumu izvērtēšana. Būvniecības darbu plānots sākt aprīlī-maijā.

Projektu paredzēts pabeigt līdz 2019. gada beigām.