Mg.sc.ing. Ivars Namatēvs

Mg.sc.ing. Ivars Namatēvs

Pētnieks
+371 67558-129
[protected]

EDI strādā kopš 2020. gada. Pētniecības intereses saistītas ar izskaidrojošo mākslīgo intelektu, dziļo mašīnapmācīšanu, datorredzi, un neirozinātni. Patlaban aktīvā pētniecība ir saistīta ar izskaidrojošo mākslīgo intelektu medicīnā, sarežģītu uzdevumu interpretēšanā, pielietojot dziļos neironu tīklus un apmācot tos ar uzraudzīto apmācību. Izskaidrojamā mākslīgā intelekta pielietojums medicīnā dod iespēju izstrādāt pašizskaidrojošas medicīniskas sistēmas, kas ietver vizualizācijas un valodas modeļus. Tie, savukārt, nosakot interpretējamo diagnozi, pamato lēmuma pieņemšanu tālākai ārstēšanai. Paralēlā pētniecības joma ir saistīta ar dziļo neironu tīklu darbības principu izpratni, pielietojot tos augsto tehnoloģiju jomās, kā kosmosa industrijā un astronomijā.

Nesenie projekti

Nesenās publikācijas