Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekts  “Mākslīgais intelekts precīzākai diagnostikai” (“AI4DIAG”)

Vienošanās ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), Nr.KC-L-2017/14 un Nr. KC-PI-2020/59.

 

Projekta mērķis ir komercializēt bērnu kaulu traumu diagnostikas tehnoloģiju, kas balstīta uz mākslīgā intelekta izmantošanu.

Šajā projektā EDI izstrādās datorprogrammu, kas ar konvolūcijas neironu tīkla palīdzību atpazīs anomālijas bērnu kaulu struktūrā un brīdinās ārstu par to, vai rentgena uzņēmumā ir redzams lūzums vai nē. Turklāt lūzuma gadījumā programma norādīs reģionu, kam jāpievērš uzmanība, kā arī klasificēs to pēc biežāk sastopamo diagnožu klasifikācijas kodiem.

 

Projekta kopējais finansējums: līdz 27 777.78 EUR, no tā ERAF finansējums līdz 25 000 EUR

 

Laika periodā no 01.05.2020. līdz 30.06.2020. tika strādāts pie Tehniski ekonomiskās priekšizpētes izstrādei nepieciešamo komponentu identifikācijas, informācijas vākšanas un analīzes.

Iesaistītie zinātnieki

    Mg. math. Līva Ozola

    Pētniece

    +371 67558129
    [protected]