Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekts  “Mākslīgais intelekts precīzākai diagnostikai” (“AI4DIAG”)

Vienošanās ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), Nr.KC-L-2017/14 un Nr. KC-PI-2020/59.

 

Projekta mērķis ir komercializēt bērnu kaulu traumu diagnostikas tehnoloģiju, kas balstīta uz mākslīgā intelekta izmantošanu.

Šajā projektā EDI izstrādās datorprogrammu, kas ar konvolūcijas neironu tīkla palīdzību atpazīs anomālijas bērnu kaulu struktūrā un brīdinās ārstu par to, vai rentgena uzņēmumā ir redzams lūzums vai nē. Turklāt lūzuma gadījumā programma norādīs reģionu, kam jāpievērš uzmanība, kā arī klasificēs to pēc biežāk sastopamo diagnožu klasifikācijas kodiem.

 

Projekta kopējais finansējums: līdz 27 777.78 EUR, no tā ERAF finansējums līdz 25 000 EUR

 

Laika periodā no 01.04.2020. līdz 30.06.2020. tika strādāts pie Tehniski ekonomiskās priekšizpētes izstrādei nepieciešamo komponentu identifikācijas, informācijas vākšanas un analīzes.

Laika periodā no 01.07.2020. līdz 30.09.2020. Turpināta tehniski ekonomiskā priekšizpēte (TEP), sagatavots un sniegts izstrādātās tehnologijas priekšrocību un efektivītātes pamatojums, veikta tirgus izpēte un analīze, apzināti potenciālie sadarbības partneri, izstrādāts projekta ekonomiskais plāns ar finanšu prognozi un naudas plūsmu, veikta TEP, Komercializācijas stratēģijas un Komercializācijas pasākumu plāna izstrāde, sagatavošana un nodošana.

Iesaistītie zinātnieki

  Mg.sc.ing. Ivars Namatēvs
  Mg.sc.ing. Ivars Namatēvs

  Pētnieks

  +371 67558-129
  [protected]
  Dr. sc. comp. Kaspars Sudars
  Dr. sc. comp. Kaspars Sudars

  Vadošais pētnieks

  [protected]