“Dziļās mašīnmācīšanās pieeja osteoporozes atpazīšanai ar
konusa staru datortomogrāfiju (OSTAK)
Projekts Nr. lzp-2021/1-0031

Projekta mērķis:
Starpdisciplinārā projekta mērķis ir izstrādāt mākslīgo intelektu, kas noteiks osteoporozes risku žokļa kaulu koniskā stara datortomogrāfijas (KSDT) izmeklējumos sievietēm. Pētījumā tiks iegūtas jaunas zināšanas medicīnā un datorzinātnē, jauna pieeja osteoporozes riska noteikšanai. Osteoporoze ir otra izplatītākā pataloģija pēc sirds – asinsvadu slimībām un tās izraisītos lūzumus novēro katrai trešajai sievietei, kas vecāka par 50 gadiem. Projekta galvenās mērķa grupas: pacienti ar osteoporozes simptomiem, pacientu radinieki, radiologi, zobārsti, doktorantūras un maģistratūras studenti.

Kopsavilkums:
Starpnozaru projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvu osteoporozes riska noteikšanas metodi sejas un žokļu rajona konusa staru datortomogrāfijas (KSDT) izmeklējumos un novērtēt tās efektivitāti,  izmantojot “no gala līdz galam” dziļās mašīnmācīšanās pieeju. KSDT ir neinvazīvs izmeklējums, ko plaši pielieto zobārstniecībā. Projektā piedāvātā pieeja radīs datorredzes metodi, lai ātrāk un precīzāk atklātu palielinātu osteoporozes risku sievietēm. Tas veicinās savlaicīgu šīs slimības ārstēšanas uzsākšanu un osteoporostisku lūzumu novēršanu. Projekts sekmēs personālās medicīnas, medicīnas un IKT sektora izaugsmi. Projektā sadarbosies medicīnas eksperti no Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un dziļās mašīnmācīšanās pētnieki no Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI). RSU pētnieki izveidos pētāmo pacientu datu kopu. Plānots 220 pacientiem veikt KSDT un osteodensitometrijas izmeklējumus. Tiks veikti dažādi kaula kvalitātes un radioloģiskā kaula blīvuma mērījumi apakšžoklī un kakla skriemeļos. Iegūtos rezultātus tālāk izmantos EDI, lai veidotu automātisku uz datorredzi balstītu semantiskās segmentācijas, klasifikācijas un izskaidrošanas metodi osteoporozes riska noteikšanai. Kvantitatīvās vērtības būs iegūto KSDT un osteodensometrijas izmeklējumu indikatīvās robežvērtības.

Iesaistītie zinātnieki

  Mg.sc.ing. Ivars Namatēvs

  Pētnieks

  +371 67558-129
  [protected]
  Dr. sc. comp. Kaspars Sudars

  Pētnieks

  [protected]