Aly Oraby

Aly Oraby

Zinātniskais asistents
[protected]

Aly Oraby strādā EDI kopš 2020. gada un galvenokārt nodarbojas ar modeļos balstītu un datos balstītu metožu pielietošanu kustības plānošanā un kontrolē rūpnieciskos apstākļos, 3.-7. tehnoloģiju gatavības līmenī (TRL).

 

Aly Oraby galvenās pētniecības intereses ir:

  • kontroles teorija: stāvokļa-telpas kontrole, nelineāra vadība (Lyapunov balstītas metodes), optimāla vadība (LQR-Trees, MPC) un spēka kontrole;
  • datos balstītas mācīšanās metodes robotu vadībai (RL).

Nesenie projekti

Nesenās publikācijas